Interview

6 mei 2013

Voor het eerst in 15 jaar wordt een humane beslissing genomen in de zaak van de Cuban Five. René González kan vrij in Cuba blijven nadat de rechter hem van de 3 jaar herintegratieverplichting in de VS ontsloeg. ICS kon hem als eerste interviewen nadat het bericht bekend werd.

10 februari 2017

Le récent décès de Fidel Castro a remis Cuba au centre de l’actualité. Mais quelle est la situation économique et politique de l’île ? Entretien entre Salim Lamrani, spécialiste de Cuba, et Jacques Saphir, diffusé sur Sputnik Radio.

2 januari 2017

In de media blijven de revolutionaire principes die Fidel Castro sinds 1959 gemotiveerd hebben, woede opwekken. Maar welke zijn die principes? Deze en nog veel andere vragen hebben wij gesteld aan Piero Gleijeses (1), expert op het gebied van het Cubaanse buitenlands beleid. 

16 december 2016

Op negentigjarige leeftijd is Fidel Castro overleden. Hij belichaamde het verzet tegen sociale onderdrukking en de heerschappij van de VS in zijn continent. Onder zijn bestuur heeft het kleine eiland mee de geschiedenis van Latijns-Amerika en Afrika bepaald.

28 november 2016

15. Elk huisje heeft zijn kruisje 

Hij moet zeer gevaarlijk zijn, deze zeventigjarige man van een meter zestig, want in 2004 werd hem de toegang geweigerd tot het land van de vrijheid. Hij is nochtans een evangelische christen, die was uitgenodigd door de Rhode Island University voor een lezing over multiculturalisme. Raúl Suarez is een bekende naam in Latijns-Amerika. Hij is directeur van het Martin Luther King Memorial Center in Havana en predikant van een doopsgezinde gemeente. Hij is fel gekant tegen de doodstraf.

28 november 2016

10. Een mooie mulata 

Als we haar bellen voor een interview, pruttelt ze tegen. ‘In het kader van een boek over Fidel? Waarom ik? Ik ben zangeres, van politiek ken ik niets. Eigenlijk heb ik ook geen tijd, ik ben aan het repeteren.’ ‘Maar het hoeft niet lang te duren,’ proberen wij voorzichtig, ‘en morgenmiddag interviewen we twee meisjes op het kantoor van de Pioniertjes*. Misschien kan het daar?’ ‘O, de Pioniertjes. Dat vind ik leuk. Ja, okee, dat moet wel lukken.’

28 november 2016

18. Vida 

Vier jaar geleden ontmoetten we haar voor het eerst, toen we met een groep jongeren uit België de Escuela Solidaridad con Panamá bezochten, een school voor zwaar gehandicapte kinderen even buiten Havana.

28 november 2016

23. In het hol van de leeuw 

Na ettelijke brieven, formele aanvragen en een dertigtal telefoontjes met de gevangenisdirectie was het ons in 2004 gelukt om Gerardo Hernández te bezoeken. Gerardo is één van de vijf Cubanen waar we het in het vorige hoofdstuk over hadden.

28 november 2016

12. De revolutie kan de pot op

Brigadegeneraal José Ramón Fernández Álvarez heeft een heel gevarieerde carrière achter de rug, en op het moment dat we hem interviewen is hij ondanks zijn 84 jaar nog vicevoorzitter van de ministerraad. De Galliciër Fernández, zoals hij ook wel gekend staat, is een energieke, vriendelijke man met een opvallend rijzige gestalte en heldere blik.

28 november 2016

 4. Met of zonder Marx 

Hij ontvangt ons in zijn imposante werkkamer op het Bureau van het Martíprogramma. De boekenrekken puilen uit van vele honderden werken over kunst, geschiedenis, filosofie en onderwijs. Voor ons zit een intellectueel, maar ook een volbloed revolutionair. Een klein beeldje van de vrijheidstrijder Simón Bolívar* kijkt ons recht in de ogen.

Inhoud syndiceren