Onze groene partner in de kijker

Initiatief Cuba Socialista en G3W hebben sinds 2016 een partnerschap met de Cubaanse ngo 'Centro Felix Varela' (CFV). Deze organisatie heeft al meer dan 15 jaar ervaring met 'greenmapping' in de volkswijken van Havana en ver daarbuiten. De opbrengst van de jaarlijkse Paascampagne die we samen organiseren gaat naar deze groene partner.

Greenmapping?
Greenmapping is een unieke methode waarbij de bewoners zelf hun lokale milieurijkdom in kaart brengen. En dat mag je letterlijk nemen. Gewapend met een grondplan en in papier uitgeknipte symbooltjes verkennen ze hun buurt. Iedere waardevolle ecologische, sociale en culturele locatie krijgt een symbool.

Mensen leren zo hun eigen leefomgeving beter kennen, de problemen op te sporen en er samen met de lokale overheden oplossingen voor te zoeken. Het gaat dus om heel concrete zaken: een waterput die vervuild is, een speelplein dat aan vernieuwing toe is, de ontdekking van een vergeten waardevol stukje bos, enz.

Deze methode is ook een ideaal instrument om bewustwording te creëren over het leefmilieu. Vooral over het feit dat de gemeenschap zelf het heft in handen moet nemen om samen met overheidsinstanties problemen aan te pakken.

La Vigia
Met de Paascampagne ondersteunen we het ‘Mapa Verde’ (greenmapping) project in de gemeente La Vigia, een landelijke gemeente in de mooie streek Vinales ten westen van Havana. Eind vorig jaar brachten we een bezoek aan het project toen ze er een lokale beurs oraniseerden om hun werk in te kijker te stellen (zie foto's onderaan) 
 
Opvallend is dat de trekkers (mapeadores) van de groep in La vigia net als eldersmeestal vrouwen of meisjes zijn. Die gaan dan gesprekken aan met hun buren om daaruit een actieplan te maken. In La Vigia, een gemeenschap van een honderdtal gezinnen in het westen, werd een natuurlijke vijver die tot een stortplaats verloederd was, gesaneerd met vrijwilligerswerk en met machines van de suikerrietcoöperatieve waar de meeste mannen werken. Nu kan er vis gehengeld worden.

Ze realiseerden ook een mooie gezellige vergaderplaats, o.a. met de gelden van de paascampagne, die een boost gaf aan allerlei initiatieven: vrouwen komen er samen handwerkjes, of vruchtensappen maken die ze op de markt verkopen, mannen leerden er elkaar biogas maken van varkensmest en verschillende gezinnen koken, …  

Het enthousiasme en het actieve buurtschap dat de Mapa Verde in dit gehucht bracht is echt voelbaar.

Viva Cuba eco=logica
 
Onze groene partner is het praktijkvoorbeeld van 'Viva Cuba eco=logica', de naam die ICS aan haar sensibiliseringscampagne over duurzame ontwikkeling in Cuba gaf. Want in het samenlevingsmodel van Cuba, waar de economie ten dienste staat van het sociale, het milieu en de solidariteit is eco volkomen logisch.

De sociale resultaten van Cuba zijn door vriend en vijand erkend. Veel minder gekend is dat in Cuba ook een groene revolutie bezig is. Door het plotse wegvallen van de economische samenwerking met oost-Europa in 1986 werd petroleum en kunstmest onbetaalbaar. Landbouwingenieurs zijn er echter meer dan waar ter wereld, en samen met de boeren maakten ze 90% van de landbouw in Cuba biologisch.

Organische standslandbouw zorgt in Havana voor 100% van de groentenconsumptie en sinds 1959 is het bosareaal op het eiland verdubbeld. Op Cuba is eco dus logisch en ook dat aspect verdient onze solidariteit. ‘Mapa Verde’ is daarom een ideale partner omdat we zo samenwerken aan het noodzakelijk ecobewustzijn, zowel hier als ginder.

Het feit dat de Cubaanse overheid een gezond leefmilieu als prioriteit stelt en samen met de bewoners naar oplossingen zoekt, is voor ons een voorbeeld van hoe het ook hier kan. 

Meer info over onze jaarlijkse Paasactie voor Cuba: hier


 

 

Onze groene partner in de kijker
Onze groene partner in de kijker
Onze groene partner in de kijker
Onze groene partner in de kijker
Onze groene partner in de kijker
Toon van ICS bracht de greenmappers van La Vigia een bezoekje