Word lid van ICS

Word lid van Initiatief Cuba Socialista!

  • je wordt op de hoogte gehouden van onze initiatieven en publicaties
  • je kan deelnemen aan een lokale groep van Initiatief Cuba Socialista
  • je kan een lokale groep oprichten in je streek. Je krijgt daarbij begeleiding van uit de stuurgroep van ICS
  • je wordt uitgenodigd op vormingsmomenten rond actuele thema's

Stuur ons bij voorkeur dit ingevulde en ondertekende formulier voor domiciliëring terug of betaal via overschrijving op reknr. 001-6619432-34 van ICS met vermelding 'lid ICS + uw naam'.

Voor betalingen uit het buitenland: gelieve de internationale codes die bij deze rekening horen te gebruiken zodoende zijn er noch voor u noch voor ons betalingskosten zijn:
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE68 0016 6194 3234
op naam van:
Initiativa Cuba Socialista
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.