Nationale soevereiniteit is een ondergewaardeerde troef in onze hedendaagse wereld, vooral door de internationale media, waar de visie van Washington en zijn bondgenoten in hoge mate overheersen.

De internationale pers spreekt schande over de schorsing van het Venezolaanse parlement. Wat er nergens bij vermeld wordt is dat het Venezolaanse Opperste Gerechtshof al op 5 januari 2016 het Parlement en haar voorzitter opdroeg om drie 'verkozenen' uit de staat Amazonas uit het parlement te weren omdat hun verkiezing niet geldig verliep.

De laatste berichten spreken over 90 doden, 20 vermisten en 120.890 gewonden na de zondvloed die Peru trof. Cuba wil een ploeg sturen om mee te helpen aan de noodhulp aan de getroffen bevolking.

De Wereldbank vernietigde onlangs een gerechtelijke uitspraak, die Venezuela verplichtte om Exxon Mobil te compensieren met een boete van 1.6 biljoen $,  toen wijlen president Hugo Chavez in 1999, één van het meest winstgevende projecten "Cerro Negro" van de Noord-Amerikaanse oliemultinational nationaliseerde.

De zuidelijke buren van Trumpland kijken met argusogen naar het buitenlands beleid van de kersvers verkozen president. Latijns-Amerika lijkt niet in het gezichtsveld van de man te staan maar schijn bedriegt.

De oud- hoofdredacteur van 'Le Monde Diplomatique' maakt een verrassende analyse over Venezuela, zijn president en de Bolivariaanse Revolutie. 

In de recente discussies naar aanleiding van het overlijden van Fidel Castro hoorde je in de media het verwijt dat Cuba een dictatuur zou zijn. Een goede vriend van mij verwees mij in dat verband naar het boek "America's Deadliest Export: Democracy. The Truth about US Foreign Policy and Everything Else" uit 2013* 

Er is geen onderwerp dat meer de aandacht trekt dan dit als het over Cuba gaat. Op het ICS-weekend begin december leidde Marc Vandepitte een boeiende workshop over de geschiedenis en de actualiteit van de relaties tussen het machtigste land ter wereld en het buureilandje op nauwelijks 100 km. Je kan zijn presentatie hier lezen.

Het vredesakkoord in Colombia heeft kans op slagen, schrijven deze onderzoekers van het ‘Leuven Centre for Global Governance Studies’, KU Leuven. Dat is uitzonderlijk en hoopgevend.

Pagina's