Vormingsweekend intal over internationale solidariteit #letsdecolonize

zaterdag, 7 maart, 2020 - 09:30 tot zondag, 8 maart, 2020 - 16:30

Tijdens het weekend van 7-8 maart zal ons jaarlijkse vormingsmoment plaatsvinden. Dit jaar is het thema #letsdecolonize.

Schrijf je via dit formulier in!

‘Dekolonisering’ is een thema dat erg in de mode is de laatste tijd, maar wat bedoelen we er precies mee? Betekent dekolonisering ook echte onafhankelijkheid en een einde aan uitbuiting?

Hoe staat het in Afrika, Latijns-Amerika, de Filipijnen, Palestina en het Midden-Oosten in die strijd voor een echte soevereiniteit op economisch, politiek en cultureel vlak? Waarom is de strijd tegen racisme ook een dekoloniale strijd? We gaan op dit alles en meer in op 7 en 8 maart tijdens het intal vormingsweekend. Op zondag 8 maart nemen we uiteraard samen deel aan de Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw.

Wanneer? Zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020

Waar? GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

Voor wie? Iedereen is welkom – Taal? De sessies worden in het Nederlands, Frans en Engels gegeven.

Prijs? €25 voor niet-intal leden – €22 voor intal leden (maaltijden, overnachtingen materiaal inbegrepen). 1 dag deelnemen is ook mogelijk. Deelnameprijs zaterdag €15, zondag €10. Bedankt om het bedrag over te schrijven op intal BE66 0016 6194 4143 met vermelding ‘intal weekend + naam’.

Overnachting: op aanvraag. We voorzien kinderopvang.

Nederlandstalig programma: (Klik hier voor de Franstalige vormingen).

Zaterdag 7 maart

9u-9u45: Onthaal met koffie
10u – 12u30 (Keuze uit 1 sessie) :

A. De Palestijnse BDS beweging : het beste drukkingsmiddel tegen Israëlische apartheid?
In 2005 riep het Palestijnse middenveld op tot boycot, desinvestering en sancties van Israël. Het was een oproep tot solidariteit met de Palestijnse strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Sinds 70 jaar weigert Israël namelijk om de basisrechten van de Palestijnse bevolking te respecteren en lapt ze steeds het internationaal recht aan haar laars. Israël houdt een koloniaal apartheidsregime in stand waarmee ze de Palestijnse bevolking onderdrukt. 15 jaar na de Palestijnse oproep, wat is de stand van zaken van de BDS beweging? Welke overwinningen kon ze behalen? Voor welke uitdagingen staat ze? Welke zijn de huidige campagnes en wat kunnen wij vanuit België doen? met Sophia en Itamar (intal).

B. Cultuur en verzet in het hedendaags politiek klimaat
Cultuur en de kunsten hebben historisch gezien een sleutelrol gespeeld in de sociale bewegingen in de Filipijnen. Liederen, boeken, film, toneel, fotografie, poëzie… deze kunstvormen hebben sociale en politieke verandering gebracht door het versterken van individuen en gemeenschappen. In deze workshop zal Joanna Lerio van Linangan (een Filipijnse groepering van creatieve individuen in Nederland) uitleg geven over hoe creatieve vormen van activisme een krachtig wapen kunnen zijn in het verhogen van het bewustzijn inzake mensenrechten: de toestand van boeren, arbeiders, vrouwen, studenten en inheemse minderheden die geconfronteerd worden met politieke onderdrukking in de Filipijnen, België en elders.

12u30-14u : middagpauze

14u – 17u30 (Keuze uit 1 sessie) :

A. Iran, op naar een nieuwe oorlog?
De laatste weken liepen de spanningen hoog op tussen Iran en de Verenigde Staten. Het Midden- en Verre Oosten hebben sinds jaren te maken met buitenlandse invallen, oorlogen, plunderingen en vernieling. Vandaag spreken steeds meer mensen over het oorlogsgevaar tussen de Verenigde Staten en Iran. Waarom liggen de Verenigde Staten en Iran in conflict? Wat zijn de belangen van de wereldmachten en regionale machten in de regio? Wat is de houding van België of Europa? Welk standpunt moeten de progressieve krachten hier innemen? We gaan erover in gesprek tijdens deze vorming. Met Marc-Antoon De Schryver en Jasper Thys (intal).

B. Afrika: bracht de dekolonisering echte onafhankelijkheid?
Bijna alle Afrikaanse landen zijn officieel onafhankelijk sinds de jaren ’60. Hebben ze de middelen en de vrijheid om een onafhankelijke politiek te voeren? Of zijn er mechanismen die deze eigen koers tegenhouden? Dragen de militaire interventies van de NAVO, vrijhandelsakkoorden of het Europees migratiebeleid  bij tot de ontwikkeling van het continent? Of zorgen ze ervoor dat het continent in armoede blijft steken? Met Stefaan Kaberuka (intal) en Mario Franssen (directeur ManiFiesta).

18u: avondmaaltijd en gezellig samenzijn.

Zondag 8 maart

9u-9u45: Onthaal met koffie
10u – 12u30 (Keuze uit 1 sessie) :

A. Multinationals, instrument van het neokolonialisme?
De kolonisatie van continenten als Latijns-Amerika vinden we terug in geschiedenisboeken, maar is ze echt voorbij? Landen proberen via hun multinationals greep te krijgen op de grondstoffen in verschillende delen in de wereld. We bekijken de casus Colombia met experte Veruska Nieto Borja van Vivos vzw.

B. Volksopstanden in Chili
In oktober 2019 brak protest uit nadat de Chileense overheid een zoveelste prijsverhoging aankondigde van het openbaar vervoer. De scholieren trokken de straat op en de rest van de bevolking sloot aan. Ze hebben hun buik vol van 30 jaar neoliberaal beleid. De politie en ordetroepen treden hard op. 24 doden, meer dan 2.500 gewonden en 6.300 arrestaties. Hoe is de situatie vandaag? We gaan in gesprek met Isabelle Vanbrabant, voorzitster cubanismo en net terug uit Chili.

12u30-13u30 : middagpauze

14u: Deelname aan de Betoging voor de rechten van de vrouw in Brussel.

Event sectie: