10 uitspraken van Che in de VN (1964) die vandaag nog relevant zijn

Op 11 december 1964 hoorde de Algemene Vergadering van de VN een historische toespraak: Ernesto Che Guevara gaf lessen in soevereiniteit, anti-imperialisme, antikolonialisme en vreedzaam samenleven van volkeren. In zijn guerrilla-uniform en als Cubaans minister van Industrie, deed Che een toespraak voor de geschiedenis.

10 van Che’s uitspraken die nog steeds actueel zijn

1. "Het laatste uur van het kolonialisme heeft geslagen en miljoenen mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika komen in opstand om een nieuw leven op te bouwen en hun onbeperkte recht op zelfbeschikking en de onafhankelijke ontwikkeling van hun landen te realiseren".

2. "Vreedzame co-existentie moet worden uitgeoefend tussen alle staten, ongeacht hun omvang, de vroegere historische relaties die hen met elkaar in verband brachten en de problemen die zich op een bepaald moment onder sommige van hen kunnen voordoen."

3. "Jarenlang hebben Noord-Amerikanen geprobeerd om Puerto Rico om te vormen tot een spiegel van hybride cultuur: Spaans met verbuigingen in het Engels, Spaans met scharnieren op de rug om te buigen voor de Yankee soldaat."

4. "Onze vrije ogen openen zich vandaag voor nieuwe horizonten en zijn in staat om te zien wat onze conditie van  koloniale slaven van gisteren, ons verhinderde te zien: dat de "westerse beschaving" onder haar opzichtige façade een kader van hyena's en jakhalzen verbergt."

5. "Wij spreken onze instemming uit met algemene en volledige ontwapening; wij pleiten ook voor de totale vernietiging van nucleaire wapens. Er kwamen nieuwe atoommachten bij in de wereld; de risico’s op een confrontatie groeien."

6. "De territoriale integriteit van naties moet worden gerespecteerd en de gewapende vleugel van het imperialisme moet worden tegengehouden. Die is niet minder gevaarlijk omdat zij enkel met conventionele wapens werkt".

7. "Onlangs heeft de Amerikaanse regering ook de verkoop van medicijnen aan Cuba verboden, waardoor het masker valt van het ‘humanitarisme’ waarmee het de agressieve aard van de blokkade tegen het Cubaanse volk trachtte te verbergen."

8. "Zolang de economisch afhankelijke volkeren zich niet bevrijden van de kapitalistische markten en niet in een stevig blok met de socialistische landen de relatie uitbuiters en uitgebuite afwerpen, zal er geen sprake zijn van een solide economische ontwikkeling."

9. "De Verenigde Staten grijpen wel degelijk in; in het verleden hebben ze dat in Amerika gedaan. Cuba kent deze waarheid al sinds het einde van de vorige eeuw, maar Colombia, Venezuela, Nicaragua en Midden-Amerika in het algemeen, Mexico, Haïti en Santo Domingo weten het ook."

10. "De dag zal komen dat deze Vergadering nog volwassener wordt en van de VS-regering garanties eist voor het leven van de zwarte en Latijns-Amerikaanse bevolking in hun land, waarvan de meerderheid VS-burgers van oorsprong of adoptie zijn."

Telesur