11e Conferentie in Cuba tegen homofobie en transfobie

Het voorstel tot legalisering van het homohuwelijk is slechts één punt tijdens de 11e editie van de conferentie tegen homofobie en transfobie in Cuba. Ik sluit me aan!, Is de titel van de 14 daagse die begon op 4 mei en zal lopen tot 18 mei t.g.v. de 30e verjaardag van het Nationaal Centrum voor Seksuele Opvoeding (CENESEX).

Dit jaar gaat de conferentie over het maximaal bevorderen van eerbied voor vrije en verantwoordelijke seksuele geaardheid en geslachtsidentiteit en over het bestrijden van homofobie en transfobie in scholen, zo zei Mariela Castro, Directeur van Cenesex in een persconferentie. Ze had het over het intensieve werk dat het centrum de afgelopen vijf jaar heeft verricht voor de rechten van de LGTB-gemeenschap en de steun die het heeft gekregen van de Cubaanse regering.

Homohuwelijk

"Al die tijd hebben we geleerd van wat we gedaan hebben. We hebben nieuwe voorstellen die er niet in bestaan nieuwe wetten op te stellen, maar eerder te werken aan wetswijzigingen die al in onze Grondwet zijn opgenomen om ze sneller te maken, zoals het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dit werd zeer diepgaand behandeld tijdens de plenaire zitting van de partij," zei Mariela.

Een van de nieuwigheden van het evenement dit jaar is dat het ook deels doorgaat in een provincie buiten Havana, zoals Pinar del Río, "om het principe van decentralisatie en diversificatie van de activiteiten voort te zetten".Het programma omvat gemeenschapsactiviteiten, academische en culturele uitwisseling, uitwisseling van ervaringen tussen professionals, activisten en leden van de gemeenschappen.

Dit evenement wordt mee ondersteund en gecoördineerd door de Communistische Partij van Cuba in de provincie Havana en de provinciale regering, het ministerie van Onderwijs (MINED), het ministerie van Volksgezondheid (MINSAP), het ministerie van Cultuur (MINCULT) en de Federatie van Cubaanse Vrouwen (FMC). Ook de Cubaanse vakbond (CTC), de Unie van Schrijvers en Kunstenaars van Cuba (UNEAC), het Cubaans Instituut voor Cinematografische Kunst en Industrie (ICAIC) en het Cubaans Instituut voor Radio en Televisie (ICRT).

 

Homofobie- en transfobievrije scholen

De conferentie gaat o.m. over pesterijen om redenen van seksuele geaardheid en genderidentificatie op scholen met psychologen, sociologen en andere onderzoekers. "Homofoob en transfoob geweld op school treft iedereen die bij deze situatie betrokken is: slachtoffers, daders en getuigen. Het heeft een aanzienlijke invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het welzijn van de onderwijsgemeenschap. Deze situaties creëren een klimaat van onzekerheid, angst en ontevredenheid in de schoolgemeenschap, verminderen het vertrouwen in het onderwijzend personeel en de instelling, verhogen het risico op zelfverwonding en belemmeren de opbouw van verrijkende en onbevooroordeelde relaties. (CENESEX)

Het bestrijden en voorkomen van homofoob en transfobisch gedrag draagt bij aan het waarborgen van de beginselen van het nationale onderwijsstelsel in Cuba, dat gebaseerd is op veiligheid op school, vreedzaam en ondersteunend samenleven, respect voor sociale diversiteit en gezinsverantwoordelijkheid.

 

Cubadebate