62 jaar Cubaanse Revolutie

Vandaag op 1 januari vieren de Cubanen 62 jaar Revolutie. 62 jaar waarin er gebouwd werd en wordt aan een socialistische samenleving. 62 jaren geleden slaagde de revolutionaire beweging o.l.v. Fidel Castro en Che Guevara erin het zwaar onderdrukte Cubaanse volk te organiseren en de zetbaas van de VS: Batista, van het eiland te verdrijven.Tot op vandaag zetten ze fier hun rechtvaardige socialistische project verder.

De overwinnig op de VS in '59 was een enorme prestatie, maar nog ongelofelijker is dat sindsdien en tot op vandaag de revolutie door de overgrote meerderheid van de Cubanen – ondanks zeer zware vijandigheid – gedragen blijft. Het Cubaanse volk heeft de macht - die ze in 1959 samen met Fidel en Che  veroverden - al 62 jaar niet meer uit handen gegeven en zet dag na dag in éénheid verder de soevereine koers van hún land uit.

Nochtans werd en wordt hun revolutie onophoudelijk bestookt door destabilisatiepogingen vanuit de VS en door de langst lopende economische blokkade uit de wereldgeschiedenis, die tot op deze 1ste januari 2021 nog steeds verder crescendo gaat.

Wat hebben de Cubanen met hun revolutie in die 62 jaar kunnen realiseren?

Onderwijs is volledig gratis in Cuba. Van peutertuin tot universiteit. Maaltijden, uniform, boeken, schooluitstappen, …. in lager en secundair inbegrepen.

Gezondheidszorg is volledig gratis voor alle Cubanen. Van basisconsult tot kankerbehandeling. Het recht op gratis gezondheidszorg is ingeschreven in de Cubaanse grondwet.

Cuba heeft een eigen farmaceutische sector ontwikkeld - onafhankelijk van de VS - die al een aantal baanbrekende medicijnen en vaccins op de markt bracht. Momenteel werken de Cubanen aan een eigen versie van het felbegeerde coronavaccin. O.a. Rusland liet al weten voor de productie van haar vaccin ook samen te werken met de Cubanen.

Cuba is door het WWF erkend als 1 van de enige landen ter wereld met een lage ecologische voetafdruk die ook een hoge ontwikkelingsstandaard heeft bereikt voor haar bevolking. Een resultaat van de ecologische aanpak is de aangroei van het bosbestand in Cuba sinds ‘59 van 13 naar meer dan 31 % van de eilandoppervlakte.

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie werd Cuba geconfronteerd met een gigantische oliecrisis. Van de ene week op de andere viel de toevoer van olie en andere basisproducten weg. Hierdoor heeft Cuba snel moeten schakelen zo werd de stadslandbouw in snel tempo ontwikkeld en ook de uitbouw van alternatieve energiebronnen kreeg een belangrijke plaats in het beleid. Ze zijn dan ook wereldexperten geworden in koolstofarme economie

Al vanaf de uitbraak van Covid-19 stonden de Cubaanse artsen klaar om overal ter wereld de gezondheidszorg bij te staan. Van Nicaragua tot Italië en Andorra. Een sterk voorbeeld van internationalisme.

De Cubanen speelden een cruciale rol in de onafhankelijkheidsstrijd voor landen zoals Angola en Zuid-Afrika. Nelson Mandela kwam Fidel daar persoonlijk voor bedanken. Ze speelden een rol in diverse vredesonderhandelingen waaronder de onderhandelingen tot een vredesakkoord in Colombia tussen het FARC en

Cuba lag mee aan de basis van de economische integratie van het Latijns-Amerikaanse continent. Onder andere met de oprichting van ALBA en een Latijns-Amerikaanse ontwikkelingsbank.

De Cubaanse Revolutie leidd tot ongelooflijke resultaten, stel je voor wat de Cubanen  nog meer hadden gerealiseerd zonder de wurgende economische blokkade van de Verenigde Staten.

Uitdagingen voor de revolutie in 2021

Tegelijk staan er ook in 2021 voor Cuba heel wat uitdagingen te wachten:  Het heropenen van de toeristische sector, de invoering van 1 muntsysteem en ontkoppeling van de dubbele munt, het verzekeren van de energievoorziening, …..  Blijvende uitdagingen voor de Cubanen zijn de voedselsoevereiniteit en de klimaatsverandering die het eiland hard treft.

Onze wens voor de Cubanen is alvast een spoedig einde aan de wurgende economische blokkade. Uiteraard hopen we ook dat de Cubaanse medische brigade Henry Reeve de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mag nemen. We blijven de Cubanen ook in 2021 solidair steunen in alle uitdagingen waar ze voor staan.

We wensen ook jou en je familie een gezond 2021. Laten we er ook een solidair en strijdbaar jaar van maken. De Cubanen tonen al 62 jaar dat het anders kan. Laat ons zij aan zij vechten voor een wereld waar iedereen toegang heeft tot goede gezondheidszorg en onderwijs, waar iedereen écht gelijke rechten op een waardig en gelukkig leven heeft.