8 maart en de Cubaanse vrouwen

"Alleen geëmancipeerde vrouwen zullen generaties vrije mannen voortbrengen" zei de Egyptische schrijver Taha Hussein.

Vandaag 8 maart, de dag waarop de rechten van de vrouw in de wereld in de kijker staan, en haar gerechtvaardigde strijd om zich te emanciperen, kunnen we die straffe uitspraak alleen maar onderschrijven.

De FMC, de Federatie van Cubaanse Vrouwen, was de eerste massaorganisatie die de revolutie in Cuba heeft opgericht, en dat kan tellen als symbool. De FMC houdt sinds 6 maart haar congres.

"De Cubaanse vrouwen hebben een revolutie in de revolutie gemaakt", zoals Fidel Castro zei.

Het staat buiten kijf dat de vrouwen vandaag in de Cubaanse maatschappij een beslissende rol spelen en een plaats hebben kunnen veroveren die in vele landen nog veraf is.

Met 53,2% van de volksvertegenwoordigers sinds de laatste verkiezingen vormen ze in het nationale parlement de meerderheid.

In de ministerraad zijn ze met hun 48,4% bijna paritair vertegenwoordigd.

Vrouwen zijn goed voor 60,5% van de diplomahouders van het hoger onderwijs, en 67,2% van de technici en vakmensen.

De vrouwen hebben hun plaats in de Cubaanse maatschappij veroverd dankzij hun inspanningen en strijd, maar ook dankzij een duidelijke politieke wil vanaf het begin van de revolutie.

Belangrijke vrouwen zoals Vilma Espin, de echtgenote van Raúl Castro, hebben in de Cubaanse revolutie een beslissende rol gespeeld en ervoor gezorgd dat ze hun terechte plaats in de maatschappij konden innemen, gelijk aan die van de mannen.

Dat is des te opmerkelijk omdat in vele landen, en vooral in Centraal en Latijns Amerika, een sterk machisme en patriarchaat de maatschappij overheersten, waarin de vrouw geen plaats had en meestal de wet van de mannen moest ondergaan.

Vandaag moeten in nog te veel landen vrouwen op straat komen om het recht op onderwijs, waardig werk, gelijk loon of deelname aan de macht te eisen.

Men stelt vast dat de situatie voor de vrouwen in Cuba helemaal anders is.

De FMC heeft er voortdurend voor geijverd om de mentaliteit onder de bevolking te veranderen en om meer relaties op basis van respect en gelijkheid te hebben.

Vandaag steunen de Cubaanse vrouwen op de jonge generaties, op de jonge vrouwen, en ook op de herbevestigde rechten in de nieuwe grondwet, die onlangs massaal werd goedgekeurd door de Cubaanse vrouwen en mannen, om de maatschappij nog meer rechtvaardig en egalitair te maken.

Dat is een van de belangrijke thema's die in de workshops van het FMC-congres zullen aan bod komen.

Uit Cubacoopération