Alsof de blokkade nog niet genoeg was! De impact van Cuba’s opname op de lijst van sponsors van terrorisme

Alsof de blokkade nog niet genoeg was! De impact van Cuba’s opname op de lijst van sponsors van terrorisme (Belgische Coördinatie voor de opheffing van de blokkade, http://www.nonaublocus.beAuditorium C

In februari plaatsten de VS Cuba opnieuw op de lijst van landen die terrorisme sponsoren. Dit druist in tegen de herhaalde afwijzing van de VS-blokkade door de internationale gemeenschap in de Algemene Vergadering van de VN. Indien Cuba van deze illegale en unilaterale lijst zou worden geschrapt, zou het land nog steeds onderhevig zijn aan de verwoestende handels-, economische en financiële beperkingen die het gevolg zijn van de meer dan 60 jaar durende VS-blokkade, maar het zou wel dit verstrakte vijandige beleid kunnen verzachten.

Cubanen en solidaire Europeanen die Cuba hebben bezocht, komen getuigen over de concrete gevolgen van de blokkade voor het Cubaanse volk. Vanuit de internationale solidariteit voelen we hoe het land sinds de toevoeging aan de “lijst” nog meer wordt verstikt op de internationale financiële markten. Welke rol kunnen de Europese regeringen spelen in deze kwestie, meer bepaald op de EU-CELAC-top? En hoe kunnen we met de internationale gemeenschap meer druk uitoefenen op onze regeringen om de blokkade te stoppen en Cuba van de “lijst” te halen?

Inleiding: Wim Leysens, secretaris van de Belgische Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade

Panel 1:

– Impact van de blokkade in Cuba
Elisa Muñoz Gomez, jongerenverantwoordelijke Geneeskunde voor het Volk – België
Joke Vrijs, nationaal vertegenwoordigster Jong ACV – België
Hilal Sor, Algemeen Secretaris MWB-FGTB (Metallos) – België
– De blokkade en de mensenrechten in Cuba
Dr. Yuri Pérez Martínez, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y miembro de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC).
– Waarom plaatst de VS Cuba op de lijst van landen die het terrorisme steunen?
Angelika Becker, voorzitster Netzwerk Cuba – Duitsland

Panel 2:

– Hoe kijken jongeren tegen de blokkade aan?
Mirthia Julia Brossard, verantwoordelijk internationaal UJC – Cuba

– De impact van extraterritorialiteit op de banksector
Miguel Quintero, eerste vice-voorzitter Cuba Coopération France – Frankrijk

– De impact van ‘Cuba op de lijst van landen die terrorisme steunen’ voor Cuba’s bankrelaties
Nicolás Lázaro Valladares, Presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en La Habana.

– Het falende beleid van de EU ten aanzien van de blokkade van de VS tegen Cuba
Maite Mola, Internationale verantwoordelijke, Party of the European Left – Spanje

Lancering van Internationaal Tribunaal tegen de Blokkade