Belgische brigadisten in Caimito op de foto

Van 3 tot 21 juli nemen opnieuw Belgen deel aan de ondertussen 47e Europese solidariteitsbrigade José Martí in Caimito. De Belgische delegatie wordt er begeleid door ICS, met Kasper Libeert als verantwoordelijke.

Granma interviewde Kasper, die kon vertellen over onze initiatieven op Che Presente in september en de activiteiten tegen de blokkade in november in Brussel.

Het ICS-spandoek "Stop the blockade against Cuba" trok veel aandacht!

Granma