Bezoek aan onze Cubaanse partner: het Centro Felix Varela

Isabelle Vanbrabant, voorzitster Cubanismo.be, bracht begin november een bezoek aan onze partner: het Centro Felix Varela. Hun kantoor is gevestigd in de Vedado wijk in Cuba's hoofdstad Havana en werd zwaar getroffen door de overstromingen van eind vorig jaar ... ... maar met o.a. noodhulpfondsen van Cubanismo.be en Viva Salud, konden ze hun lokaal weer opknappen.

Hoewel het CFV geen vrouwenorganisatie is, bestond het onthaalcomité uit 6 goedlachse Cubaanse vrouwen. Zij houden de dagelijkse nationale werking van het centrum draaiende. Cubanismo.be bracht al verschillende bezoeken aan het Centro, en we zijn dan ook welgekomen gasten. We gingen eerst  lunchen in één van Vedado's bekendste paladares (restaurant die door een cooperatieve of door privé personen wordt uitgebaat): el Catedral. 

Bij een lekkere uitgebreidde maaltijd praatten we heel wat bij met Liana en Aissa van het Centro. Beiden zijn al op partnerbezoek geweest in België. Terug in het centrum , kregen we een zeer interessante powerpresentatie te zien over hun vele en veelzijdige werk. "Het draait voor ons in eerste instantie om een groot engagement, dat vaak intens is. Maar we hebben het ervoor over, omdat we echt geloven in wat we doen", vertelde Maria Angeles, de directrice me. Deze uitspraak klinkt me bekend in de oren.

Het werk van Centro Felix Varela  focust zich vnl. op hoe de Cubaanse gemeenschap zich moet voorbereiden op klimaatverandering. Die klimaatverandering voelt Cuba nu al.  Daarom heeft het land een grootschalig overheidsklimaatplan opgezet-  gebaseerd op wetenschappelijke studies- dat Cuba moet klaarstomen voor de toenemende effecten van klimaatverandering de komende 100 (!!) jaar. Om dit bij de Cubaanse gemeenschap ingang te doen vinden, rekent de Cubaanse overheid op organisaties als Centro Felix Varela. Die zijn al jaren ingeplant binnen de gemeenschappen en dus het best geplaatst om Cubanen daarin wegwijs te maken. "klimaatverandering in Cuba brengt grote risico's met zich mee, op vlak van voedselzekerheid, gezondheid, etc.. , maar heel veel Cubanen kennen die risico's niet, en het eerste risico is de onwetendheid. Daar werken wij aan" vertelt Liana me, verantwoordelijke voor het klimaatthema binnen het CFV. 

CFV werkt samen met gemeenschappen die al eeuwenlang aan de Cubaanse kust hun habitat hebben. Ze leven van de visserij en kunnen zich geen ander leven voorstellen dan dicht bij het water. Die gemeenschappen worden bedreigd. Binnen minder dan 20 jaar zullen ze lett. van de kaart geveegd worden. De Cubaanse overheid maakt nu al plannen om die wijken te verhuizen, maar de gemeenschap vindt dit moeilijk te accepteren. CFV speelt een belangrijke rol, door binnen de gemeenschap vormingen te geven over de risico's van klimaatverandering. Zo leidt ze binnen die lokale gemeenschap ook 'facilitoren' op, die dan met de rest van de wijkbewoners in dialoog treden.

We doen het voorstel om dit project van de 2 vissergemeenschappen in de omgeving van Havana, te bezoeken tijdens onze  groepsreis Cuba 2020. Het is een concreet voorbeeld van hoe het werk van CFV past binnen Cuba's 100 jaren plan. We stellen dan ook voor, om de opbrengsten van de volgende Paascampagne voor Cuba, naar dit project te laten gaan.

Na de boeiende namiddag bij onze partner, zijn we nog meer gesterkt in ons vertrouwen in deze strijdbare vrouwen van het CFV. Ze staan met beide voeten in het veld en worden gedreven door een engagement om hun Cuba, in samenwerking met de Cubaanse overheid,  voor te bereiden op de klimaatuitdagingen van de toekomst.