Biden moet Guantánamo onmiddellijk sluiten na 19 jaar mensenrechtenschendingen

Bij de publicatie van het nieuwe rapport 'Right the Wrong' roept Amnesty International vandaag inkomend president Biden op om de gevangenis in Guantánamo zo snel mogelijk te sluiten. Het is exact 19 jaar geleden dat de eerste gevangenen daar aankwamen. Hierbij werden mensenrechten op grote schaal geschonden, onder andere door foltering, gedwongen verdwijningen en geheime detenties in landen als Afghanistan, Egypte, Marokko, Polen en Roemenië.

 

In de 19 jaar daar dat Guantánamo open is, hebben er in totaal 800 mensen vastgezeten. Op dit moment zitten er nog 40 gevangenen, twee van hen sinds de eerste dag op 11 januari 2002. Alle 40 zitten er langer dan 12 jaar. Ze komen uit 13 verschillende landen, waaronder Afghanistan, Jemen, Pakistan en Saudi-Arabië. De gedetineerden zijn tussen de 38 en 73 jaar oud. Zes van hen hangt de doodstraf boven het hoofd. Enkele gevangenen werden nog steeds niet in beschuldiging gesteld. Zes gevangenen kregen jaren geleden te horen dat ze het detentiekamp mogen verlaten, maar zitten nog altijd vast. In een bijlage bij het rapport worden alle 40 gevangenen bij naam genoemd en kort beschreven.

Het 50-pagina’s tellende rapport van Amnesty International beschrijft een groot aantal mensenrechtenschendingen begaan tegen de gevangenen in het kamp. Slachtoffers van foltering worden er voor onbepaalde tijd vastgehouden zonder gepaste medische zorg. Veelal ontbreekt toegang tot een rechter. Als die toegang er wel is, ontbreekt eerlijke berechting.

Amnesty vindt dat Guantánamo onmiddellijk gesloten moet worden. De gevangenen moeten berecht worden door een federale rechter in een eerlijk proces zonder de doodstraf, of worden vrijgelaten als er geen geloofwaardig bewijs tegen hen is. Daarnaast moeten de verantwoordelijken voor de ernstige mensenrechtenschendingen die gepleegd werden in Guantánamo en het geheime CIA-detentiesysteem ter verantwoording geroepen worden.

Tijdens de Veiligheidsconferentie in München in 2009 zei de toenmalige vicepresident Biden: ‘We zullen de rechten respecteren van degenen die we gevangenhouden. En we sluiten de gevangenis in Guantánamo Bay’. Ruim 10 jaar later heeft hij de kans om als president deze belofte waar te maken.

DWM