Biografie Che Guevara 1: de jeugdjaren (1928-1951)

Ernesto Guevara de la Serna wordt geboren op 14 juni 1928 in Argentinië en groeit op in een welgesteld, politiek progressief gezin. De jonge Guevara heeft een grote intellectuele en politieke belangstelling. Hij kiest voor de studies van geneeskunde.

 
Ik wou iets bereiken, een beroemd onderzoeker worden,
alles geven om iets waardevols te realiseren voor de mensheid,
ik wou het op mijn eentje doen.
Ik was - zoals wij allemaal - een kind van de middenklasse”
(1)
 
 
Ernesto Guevara de la Serna wordt geboren op 14 juni 1928 in Rosario, Argentinië. Zijn ouders behoren tot de begoede middenklasse, maar zijn progressief ingesteld. De kleine Ernesto lijdt regelmatig aan zware astma-aanvallen, die hem zijn hele verdere leven gaan blijven teisteren.
 
Als in 1937 zijn oom als oorlogscorrespondent naar de Spaanse burgeroorlog trekt duidt Ernesto op een zelfgemaakte landkaart de militaire evoluties in die oorlog aan.
 
 
Op 15 jaar organiseert hij zijn eerste protestactie. Die is gericht tegen de gemeentearbeiders die zwerfhonden vergiftigen en waarvan zijn hond Negrina het slachtoffer is geworden !
 
Op zijn 17de begint hij met het aanleggen van een filosofisch woordenboek dat hij doorheen verschillende periodes van zijn leven verder uitwerkt. Het werden zeven schriften, waarvan de eerste twee een reeks algemene concepten bevatten over strekkingen en stromingen in de geschiedenis van de filosofie en de sociale wetenschappen. Het derde schrift bevat opmerkingen en besprekingen over het leven en werk van Karl Marx, over de oorsprong van de marxistische filosofie, nota’s bij zijn lectuur van de marxistische ‘klassiekers’ en over het socialisme en de essentiële begrippen van het marxisme-leninisme. Het vijfde en het zesde schrift behandelen respectievelijk zijn studie van de filosofie en definities over de oorsprong en de essentie van de mensheid. Het zevende schrift zit niet in de archieven.
In 1947 ontmoet Ernesto Guevara de jonge Berta Gilda Infante of ook Tita. Ze is lid van de Argentijnse Communistische Jeugd. Ze bouwen een diepe vriendschap uit. Ze lezen samen marxistische teksten en discussiëren over de actualiteit.
 
 
In 1948, legt Ernesto Guevara die dan 20 jaar oud is examen af in de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Buenos Aires. In maart slaagt hij voor de examens van het eerste jaar, in juni voor die van het tweede jaar, en in december voor die van het derde. In zijn dossier aan de universiteit staat te lezen dat hij, ondanks zijn astma, actief aan sport doet waaronder rugby, atletiek, zwemmen en voetbal. Daarnaast heeft hij veel interesse voor schaken, tekenen, literatuur en kunstfotografie.
 
Op 1 januari 1950 onderneemt Ernesto Guevara zijn eerste trektocht. Hij doorkruist de noordelijke provincies van Argentinië op een fiets waarop hij een motortje monteert.
Hij zet zijn universitaire studies verder en heeft vooral interesse voor het wetenschappelijk onderzoek naar allergie, astma, lepra en voedingsleer.
Terwijl hij verder studeert, werkt hij als verpleger op de handels- en petroleumschepen van de Argentijnse staatsrederij. Hij reist zo van het zuiden van Argentinië naar Brazilië, Venezuela en Trinidad.
 
 
Noten
 
(1) Toespraak ‘De revolutionaire arts’, 19 augustus 1960.