Bourgeois vertrekt vandaag naar Cuba

Dat meldt de Cubaans ambassade in België. De minister president zal er een handelsmissie (2-5/04/16) leiden van 26 Vlaamse bedrijven, georganiseeerd door Flanders Investments and Trade (FIT).

Dit bezoek is zeker geen primeur voor de Cubaans-Vlaamse samenwerking. Zo is er al sinds 1994 tijd intense samenwerking tussen de universiteiten. De Universidad Central Marta Abreu van Las Villas beeindigde in 2013 een 10- jarig programma en de Universidad de Oriente in Santiago is net een nieuw 10 jarig uitwisselingsprogramma gestart op terreinen als monumentenzorg, natuurwetenschappen, taalonderwijs, duurzame landbouw in het licht van de klimaatopwarming, biofarmacie, biobrandstoffen en schone technologie.

Vlaanderen heeft een lange geschiedenis met Cuba. Keizer Karel, in Gent geboren in 1500, had Cuba én Vlaanderen tegelijk in zijn imperium. De Vlaming Carlos Habré was in de 18° eeuw de eerste drukker van Havana: Er is een gebedenboek en een tarieflijst voor geneesmiddelen, gedrukt in zijn atelier bewaard gebleven.

Tijdens WOI mocht België veel solidariteit ondervinden uit Cuba. De Avenida de Bélgica, hartje Havana, verwijst daar naar. In die tijd zond een nationale Cubaanse commissie grote schenkingen aan het Belgische Rode Kruis en op 21 juli 1918 werd in Cuba een nationaal feest gehouden voor de 88° verjaardag van België.

Bourgeois zal de Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) bezoeken en 5 andere universitaire centra in Camagüey, Holguín, Pinar del Río en natuurlijk ook de eerder genoemden in Las Villas en de streek van Santiago. Er is een nieuw project dat gesteund wordt door de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) om een intranet op te zetten tussen de Cubaanse universiteiten m.b.t. onderzoek over duurzame ontwikkeling.

Omdat Bourgeois ook verantwoordelijk is voor monumentenzorg, wordt er ook gesproken over een mogelijke samenwerking voor een kandidaatstelling als Werelderfgoed van de zgn. ‘Tuinen van de Koningin’ in het zuiden van het eiland. Dat zou een trilaterale samenwerking zijn met de UNESCO. Er zou daarbij voortgebouwd worden op een bestaande samenwerking over patrimonium met de Universidad de Oriente.

De 26 Vlaamse bedrijven werden geselecteerde uit een veel groter aantal kandidaten. De interesse was dus groot, maar de schaal van de delegatie moest haalbaar blijven. Er zijn vooral bouwbedrijven meegereisd omdat in Havana momenteel FECONS, het Cubaanse Batibouw, aan de gang is. Daar zullen uiteraard contacten gelegd worden die tot concrete contracten kunnen leiden.

Daarnaast staat ook een bezoek aan de nieuwe haven van Mariel op het programma. Het bedrijf PSA, dat in de Antwerpse haven actief is heeft een goedgekeurd project in de speciale bedrijvenzone van Mariel. Ook APEC, Antwerp port Training Centre is mee op de reis. Verschillende Cubanen genoten er een opleiding, vaak met Vlaamse beurzen.

Uiteraard is er ook een brouwer opgenomen in de Vlaamse delegatie.