Brand Matanzas: steun blijft nodig! (update)

Cuba heeft onze solidariteit nodig. Op 5 augustus 2022 zorgde een blikseminslag voor een ongeziene brand in de haven van Matanzas. Steun Cuba met een storting op Globalize Solidarity BE44 5230 8068 1645 met vermelding ‘noodhulp M’. (Ter verduidelijking: Matanzas vermelden blokkeert de storting!). Er werd ondertussen al bijna 10.000 euro verzameld, waarvoor hartelijk dank.  Cubanismo.be wil snel gespecialiseerd brandwondenverzorgingsmateriaal verzenden. BEKIJK HIER EEN KORTE VIDEO MET Liz Oliva Fernadez, te gast op ChePresente @ Manifiesta 17 sept. Ook een pakkende getuigenis van de pompiers

Op vrijdagavond 5 augustus slaat de bliksem in op tank  52 van de Supertankerbasis in de Industriezone van Matanzas. Er ontstaat een enorme brand. Sindsdien is men met man en macht bezig het vuur te blussen. Kort voor middernacht op zondag deed zich een grote explosie voor in de brandende tank, waardoor het vuur oversloeg naar een aangrenzende petroleumtank.

De brand kostte het leven aan zestien mensen. Tientallen hulpverleners liepen brandwonden op. Sommigen van hen raakten ernstig gewond. De vijfduizend bewoners uit de buurt van het industriegebied zijn geëvacueerd. Mogelijks moeten nog meer mensen geëvacueerd worden

De brandweer probeert de aangrenzende tanks te koelen met water om te verhinderen dat die ook vuur vatten. De draaiende hevige wind zorgde er echter voor dat in de nacht van zondag 7 augustus ook een derde tank vuur vatte. Het gevaar is niet geweken. Nog meer petroleumtanks riskeren aangestoken te worden.

Venezuela en Mexico schoten te hulp met gespecialiseerd personeel en materiaal. Maar de strijd tegen het vuur blijft zeer moeilijk.
Dit ongeval, dat stilaan de afmetingen van een echte ramp aanneemt, is des te tragischer op een moment dat Cuba kampt met enorme tekorten op vlak van brandstof, energie, transport en ook medische voorzieningen. De verscherpte economische blokkade, twee covidjaren zonder toerisme-inkomsten maar met grote uitgaven op vlak van volksgezondheid en de prijsstijgingen op de wereldmarkt vormen een perfecte storm waar deze tegenslag nog eens bovenop komt. 

De VS beperkten zich tot 'telefonisch technisch advies' en weigerden de blokkade op te heffen en de verzending van geld en materiaal toe te laten om de brand en de gevolgen ervan te bestrijden. Onze vrienden in de VS publiceerden een open brief onder de titel "Sancties wakkeren het vuur aan!".

SOLIDARITEIT BLIJFT HARD NODIG

Op 12 augustus werd de brand bedwongen, maar de verzorging en herstelwerken gaan door.

Sinds de nacht van 5 augustus is president Miguel Diaz Canel ter plaatse bij de getroffen families en volgt hij de operaties van nabij op.  Er wordt met man en macht samengewerkt tussen brandweer, leger en Rode Kruis.  

Yudit Rodríguez (zie foto) staat als jonge vrouw aan het hoofd van de Speciale Operaties en Reddingsgroep van Matanzas. Haar negenjarig zoontje wordt thuis opgevangen.  Mannen en vrouwen als Yudit riskeren hun leven in de hoop het vuur in te dijken en te voorkomen dat de ramp nog grotere proporties aanneemt. Wij kunnen een steentje bij dragen door te steunen op het Cubanismo-rekeningnr Globalize Solidarity BE44 5230 8068 1645 met vermelding ‘noodhulp M’.
(Matanzas vermelden blokkeert de storting!)

Cuba heeft die steun heel hard nodig voor de dringende aankoop van medicatie en medisch materiaal. Wij zoeken ook grote donaties van specifiek medisch materiaal en geneesmiddelen om zware brandwonden te behandelen. Indien u daarbij kan helpen, neem dan contact op met

toon@cubanismo.be 0479 64 99 20