Brandstoftekorten

Cuba kampt met een ernstig brandstoftekort. De rijen auto's voor de benzinestations worden langer.

 

De voor verkoop beschikbare hoeveelheid brandstof is sterk gedaald omdat de leveranciers niet aan hun verplichtingen hebben kunnen voldoen.

De belangrijkste oorzaak van deze situatie is de door de Verenigde Staten aan Cuba opgelegde blokkade.

Het land ondervindt veel moeilijkheden bij het vervoer van brandstof per schip, bij het verkrijgen van de nodige financiering en dus bij het voldoen aan de normale eisen in brandstofcontracten.

Cuba verbruikt jaarlijks ongeveer 8,3 miljoen ton brandstof waarvan 39% nationale productie.

Invoer is dus van essentieel belang en de verminderde aankomst van olietankers in de Cubaanse havens veroorzaakt tekorten.

Prioriteit wordt gegeven aan de levering aan vitale gebruikers zoals levensmiddelenbedrijven of ziekenhuizen.

Ook de elektriciteitsproductie wordt door dit tekort getroffen, aangezien deze hoofdzakelijk komt van thermo-elektrische centrales die op diesel werken.

Er zijn beperkende maatregelen genomen om de hoeveelheid brandstof per auto te beperken tot maximaal 40 liter, met name in Havana.

De autoriteiten onderhandelen momenteel met de leveranciers om de situatie te verbeteren.

 

Bron: Cubacoop.org