Che Guevara, Cuba en Cubanismo.be principieel aan de kant van de Palestijnen

Che bezocht in 1959  Gaza op uitnodiging van Gamal Abdel Nasser, de toenmalige president van Egypte die in 1955 de Bandung-conferentie bijeenriep. Hij was de voornaamste promotor van het "Arabisch Socialisme" én een van de erkende leiders van de Beweging van Niet-Gebonden landen, waar ook Cuba lid van werd.

Che werd in Gaza met groot enthousiasme ontvangen door de leiders van het Arabische verzet, zoals Abdullah Abu Sitta, leider van de Fedayeen. Che verklaarde dat het een "ingewikkelde" zaak was vanwege de nieuwe Israëlische kolonisten die reeds de huizen van de verdreven Palestijnen bezetten. "Er is geen andere weg dan verzet tegen de bezetting," zei hij en hij bood aan wapens en training te leveren voor de Palestijnse bevrijding.

De banden tussen Palestina en Cuba zijn sindsdien altijd erg nauw geweest. Het eiland gaf studiebeurzen aan studenten en verleende het staatsburgerschap aan Palestijnse ballingen. Tijdens het Israëlische offensief tegen Gaza in 2014 stuurde Cuba belangrijke humanitaire hulp naar het Midden-Oosten.

De figuur van "Che" Guevara blijft prominent aanwezig in de Palestijnse vluchtelingenkampen in Beiroet en in de straten in Palestina. Vooral voor jongeren is hij een symbool van bevrijding, revolutie, onafhankelijkheid en verzet. Ook vandaag stelt Cuba via zijn buitenlandminister Bruno Rodriguez dat "Cuba ten stelligste de willekeurige bombardementen van Israël veroordeelt op de Palestijnse bevolking in Gaza".

Cubanismo.be sluit zich bij deze krachtige veroordeling aan en verzet zich ook tegen berichtgeving die de gebeurtenissen in Palestina voorstelt als een conflict tussen twee bevolkingsgroepen en ‘het recht van Israël zich te verdedigen’ steeds weer herhaalt.

Zoals Che al wist gaat het hier om decennia voortdurende oorlogsmisdaden door de Israëlische staat: onwettige annexaties, opsluitingen, folteringen, executies, deportaties, etnische zuiveringen en blokkades tegen een bezette bevolking.

De internationale gemeenschap moet de bezettende staat Israël hiervoor ondubbelzinnig veroordelen en de vernietiging van het Palestijnse volk doen ophouden. Zij moet sancties nemen tegen de  aanhoudende grove schendingen van de talrijke VN-resoluties door Israël.