Colombiaanse regering en rebellen bereiken in Cuba een akkoord over minderjarigen die deelnamen aan de gewapende strijd

Afgelopen zondag bereikten de regering van Colombia en de FARC-EP* in Havana een akkoord over de 21 minderjarigen die in de trainingskampen van de FARC zitten.

Het akkoord voorziet in een specifiek programma om die vijftienjarige jongeren in het gewone leven te reïntegreren, en het programma geleidelijk aan ook uit te breiden tot de minderjarigen tot 18 jaar. Het akkoord volgt op de nagekomen belofte van de FARC om geen min-18-jarigen meer te rekruteren.

De minderjarigen zullen in principe niet worden vervolgd voor hun deelname aan de gewapende strijd, tenzij ze worden aangeklaagd voor misdrijven waarvoor geen amnestie geldt.

De reïntegratie omvat onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting, en betrekt ook de gezinnen en de gemeenschappen. De concrete uitvoering staat onder het toezicht van UNICEF en het IOM (internationale organisatie voor migratie).

Wereldwijd zouden er zo'n 300.000 minderjarigen in gewapende conflicten worden ingezet, en ze worden evenmin ontzien als slachtoffer.

Fidel Castro publiceerde in 2008 "Vrede in Colombia", en de Cubaanse regering treedt sinds 2012 op als bemiddelaar in het gewapende conflict in Colombia, waar de langstlopende gewapende strijd van het continent al aan 220.000 mensen het leven heeft gekost. Het vredesoverleg moet daaraan een einde maken en tot een landhervorming leiden, de rebellen aan het politieke leven doen deelnemen, de drughandel ongedaan maken en amnestie voor de strijders opleveren (behalve voor oorlogsmisdaden).

Bron: cubadebate

*: Revolutionaire Gewapende Strijdkrachten van Colombia - Volksleger