CUBA EERT CHE GUEVARA EN ANTONIO MACEO OP HUN GEBOORTEDAG

Cuba eerde gisteren 14/06 Che Guevara en generaal Antonio Maceo, helden van de bevrijdingsoorlogen van Cuba in de 19de eeuw op hun geboortedag:

Antonio Maceo, zag het levenslicht op 14 juni 1845 en Che Guevara op 14 juni 1928.

Honderden woonden in Santa Clara de bleomenhulde bij voor de obelisk ter ere van Maceo in het stadcentrum, en herhaalden dit dan aan het mausoleum van Che.

De galerij van dit gedenkmonument heeft sinds vandaag een nieuwe tentoonstelling onder de titel 'Che onder ons, echos en sporen' met foto's en documenten over het verblijf van Che in Uruguay waar hij in 1961 was voor de de top van de OAS, in Punta del Este waar Cuba uit deze Organisate vna Amerikaanse staten werd gezet op aanzetten van de VS..

RHC