Cuba en de VS tekenen een memorandum van overeenstemming om kanker te bestrijden

Cuba en de VS tekenden een historisch memorandum van overeenstemming om samen te werken in de strijd tegen kanker.

Roberto Morales, de Cubaanse minister van Volksgezondheid, en Sylvia Burwell, zijn VS-ambtsgenoot, willen met dit akkoord elkaar wederzijds helpen bij de controle, het onderzoek, monitoring en evaluatie van kanker, een ziekte die wereldwijd miljoenen mensen treft en in beide landen een van de voornaamste doodsoorzaken is.

"Kanker", zo zei Morales in zijn gelegenheidstoespraak, "is zonder twijfel een wereldgezondheidsprobleem. In onze beide landen vormt het een van de belangrijkste doodsoorzaken, zoals in vele andere landen. Door samen te werken kunnen we nieuwe wegen vinden voor preventie, diagnostiek, behandeling en revalidatie.

Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie komen er elk jaar 14 miljoen nieuwe kankergevallen bij en kost de ziekte aan 7,6 miljoen mensen het leven. 70 % van de zieken bevinden zich in de ontwikkelingslanden, en 1,3 % van de individuen sterven op het Amerikaanse continent door deze ziekte. De WHO schat dat er in 2020 13 miljoen mensen zullen overlijden.

In onze regio is kanker de tweede doodsoorzaak, en er worden naar schatting elk jaar 2,8 miljoen mensen gediagnosticeerd en er sterven er jaarlijks 1,3 miljoen. Men voorziet dat de productie van kankergeneesmiddelen tegen 2021 de belangrijkste farmaceutische sector zal zijn, met een jaarlijkse groei van 12,5 %.

Kwaadaardige tumoren vormen vandaag in Cuba de tweede doodsoorzaak, met een incidentie van ongeveer 40.000 gevallen per jaar.

In het Cubaanse volksgezondheidssysteem - dat in beginsel uniform, integraal, gratis, toegankelijk en regionaal georganiseerd is, met een integratie van de zorgniveaus en met prioritaire programma's - is er sinds vele jaren een werkgroep uitgebouwd voor de preventie, diagnose en behandeling van kanker, met een sociaal antwoord dat vanuit de eerstelijnszorg is georganiseerd.

Het land heeft nieuwe, door de Cubaanse biotechnologische industrie ontwikkelde producten. Een deel daarvan wordt gemaakt door het Centrum voor Moleculaire Immunologie, met in het bijzonder het longkankervaccin waarvan de resultaten bemoedigend zijn. We hopen dat we ze snel ter beschikking van de patiënten in de Verenigde Staten kunnen stellen.

De weg naar betere bilaterale betrekkingen moet nog met vele uitdagingen en hindernissen afrekenen. De economische en financiële blokkade van de VS tegen Cuba is daarvan een van de belangrijkste.

De blokkade zadelt ons op met hoge kosten om overeenkomsten te sluiten, geneesmiddelen, technologieën en grondstoffen uit verafgelegen markten of via derde landen te vervoeren en in te voeren, wat het voor Cuba moeilijk maakt om toegang te hebben tot diagnostiek en behandelingsmiddelen en tot innovatieve therapieën voor die ziekte. Samengevat heeft de blokkade een negatieve weerslag op de gezondheidsdiensten voor onze bevolking en tast hij de bilaterale samenwerking aan.

Met dit memorandum zullen we ervaring inzake de samenwerking opdoen, en hij zal ongetwijfeld tot een vruchtbare uitwisseling leiden aangezien we allebei in staat zijn tot basisontwikkelingen en -onderzoek".

Bron: cubadebate, 21/10/2016