Cuba is het meest duurzaam ontwikkelde land ter wereld

Cuba is het meest duurzaam ontwikkelde land ter wereld, zo blijkt uit een nieuw rapport dat deze maand werd gelanceerd. Het socialistische eiland presteert beter dan de hoog economische ontwikkelde kapitalistische landen, waaronder Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De Sustainable Development Index (SDI), ontworpen door antropoloog en auteur Dr. Jason Hickel, berekent de resultaten door de score van een land voor "menselijke ontwikkeling", (verkregen door te kijken naar statistieken over levensverwachting, gezondheid en onderwijs), te delen door de "ecologische overshoot", namelijk de mate waarin de koolstofvoetafdruk per hoofd van de bevolking de natuurlijke grenzen van de aarde overschrijdt.

Landen met een sterke menselijke ontwikkeling en een lagere milieu-impact scoren hoog, maar landen met een lagere levensverwachting en alfabetiseringsgraad en landen die de ecologische grenzen overschrijden, scoren opmerkelijk slechter.

Op basis van de meest recente cijfers staat Cuba vanaf 2015 bovenaan met een score van 0,859. 

De SDI werd opgericht om de Human Development Index (HDI) bij te werken. Die  werd gebruikt door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties om zijn jaarverslagen sinds 1990 op te stellen.

De HDI houdt rekening met de levensverwachting, het onderwijs en het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, maar gaat voorbij aan de degradatie van het milieu die wordt veroorzaakt door de economische groei van toppresteerders zoals Groot-Brittannië en de VS.

"Deze landen leveren een belangrijke bijdrage aan de klimaatverandering en andere vormen van ecologische ontwrichting, die onevenredig veel invloed hebben op de armere landen in het zuiden van de wereld, waar de klimaatverandering nu al leidt tot een stijging van de hongersnood ", aldus de heer Hickel.

"In die zin bevordert de HDI een ontwikkelingsmodel dat empirisch onverenigbaar is met de ecologie en dat een fundamentele tegenstrijdigheid belichaamt: het bereiken van een hoge ontwikkeling volgens de HDI betekent het stimuleren van de  onderontwikkeling elders in de wereld. Voor een ontwikkelingsindicator die beweert universeel te zijn, is een dergelijke tegenstrijdigheid onverdedigbaar".

Meer dan 10 jaar geleden, schreef Cubanismo.be er een 'groen' boekje over vol "Cuba: revolutie met een groen hart". We werken aan een heruitgave.

Bron: The Morning Star