Cuba klaagt de maneuvers van de OAS-leiding tegen Venezuela aan

Onze Bolivariaanse zusterrepubliek Venezuela heeft na een harde strijd een diplomatieke overwinning behaald tijdens de Uitzonderlijke zitting van de Raad van de Organisatie van Amerikaanse staten, woensdag 1 juni.

Verklaring van het Cubaanse buitenlandministerie

Venezuela heeft het principe van niet inmenging in de binnenlandse aangelegenheden laten gelden, en het recht van staten hun eigen politiek, economisch en sociaal systeem te kiezen zonder inmenging van buitenaf. Die werden herbevestigd door het uitroepen van Latijns-Amerika en de Caraïben als vredeszone, door de staats-en regeringsleiders van de CELAC (alle Amerikaanse staten minus VS en Canada) in januari 2014.

Het is verbijsterend hoe de Secretaris Generaal van de OAS zich onhandig, hysterisch en onethisch vasthoudt aan de verdediging van duistere belangen.

M. Almagro heeft zich vandaag uitgeput om het Inter-Amerikaanse Charter, meer bepaald het art. 20 er uit, te proberen toepassen op Venezuela. Dit zgn. om op te treden tegen zware inbreuken tegen het grondwettelijk bestel. Noch tijdens de staatsgreep van 2002 tegen de wettelijk verkozen president Hugo Chávez, noch om (pogingen tot) staatsgreep te veroordelen die de laatste 15 jaar de regio hebben geteisterd, werd dit artikel ingeroepen. Enkel in 2009 (nvdr: staatgreep tegen president Zelaya van Honduras) gebeurde dat, in weerwil van grote tegenkanting van de VS en sommige rechtste krachten.

Zonder hat mandaat van de lidstaten en zich onregelmatige prerogatieven toe-eigenend, met de steun van putschistische  Venezolaanse oppositiekrachten en andere twijfelachtige reactionaire figuren, heeft Almagro een interventionistisch en beledigend rapport bekend gemaakt, tegen alle procedures in.

Dit alles leek voor hem een triomfantelijk maneuver te worden, maar de Secretaris Generaal en zijn vreselijke raadgevers vergaten dat ze niet meer in 1962 leven, toen Cuba schaamteloos veroordeeld werd in de OAS.

De sterke veroordelingen van de onwaardige houding van Almagro, de scherpe reacties van de broederlanden van de ALBA, de serene argumenten van zij die voor dialoog kiezen en voor respect tussen de naties; het duidelijke verzet van de Caribische regio tegen de perfide aanval op Venezuela, hebben het verschil gemaakt.

Het Cubaanse buitenlandministerie is van oordeel dat wat zich vandaag in Washington afspeelde, het bewijs levert dat ‘Ons Amerika’ veranderd is, zelfs al blijft de OAS een onverbeterlijk instrument voor de onderdrukking van de regio door de VS. We herinneren aan de woorden van president Raúl Castro Ruz in december 2008, recent herhaald op het 7de congres van de Communistische Partij van Cuba. Hij parafraseerde José Martí zeggende: “ Nog eerder zal de Noordzee samenvloeien met de Zuidzee en een slang geboren worden uit een arendsei dan dat Cuba zal terugkeren in de OAS”

We vernieuwen nogmaals genereus de volle steun aan de Bolivariaanse en Chavistsiche Revolutie, met president Nicolas Maduro, aan de burgerlijke en militaire éénheid van zijn land en aan zijn moedig volk, vanwege het volk en de regering van het revolutionaire Cuba, en ons onvermoeibaar vertrouwen in de overwinning van hun juiste zaak.

Cubaans Buitenlandministerie Havana,  2 juni 2016