Cuba klaar voor de 90ste verjaardag van Fidel "Un hombre que sueña" (+ video)

De Cubaanse culturele wereld is klaar voor de 90ste verjaardag van Fidel. Een groep jonge muzikanten en zangers hebben zich samengezet en componeerden een lied voor Fidel.

Ze hebben de ambitie om het lied te laten uitgroeien tot een lied van strijd en verzet. Het lied is alvast een mooi eerbetoon in de aanloop naar de festiviteiten voor Fidel Castro. 

 

Hay un hombre que sueña la luz, la belleza,

Er is een man die droomt van het licht, de schoonheid

y se quita la piel disparando en un verso,

en zich uitslooft in het gevecht en in poezie

palpita el corazón de un yate en la tormenta;

het hart van een yacht klopt in de storm

la orilla redención, la Patria el universo.

de oever brengt bevrijding voor het vaderland en de wereld

Hay un hombre que lanza en su fe, la certeza,

Er is een man die in zijn geloof de zekerheid brengt

y rescata las velas del viento que azota;

en de zeilen rechthoudt in de wind die toeslaat

proyecta la razón directo a las estrellas,

hij straalt vertrouwen uit tot aan de sterren

pone cura al dolor, repara el alma rota.

hij geneest de pijn en herstelt de gebroken ziel

Hubo girones y molinos, y salió el sol tras el diluvio,

Er waren grote turbulenties en de zon kwam door de zondvloed heen

amanecieron horizontes, naufragaron viejos muros.

er daagden nieuwe horizonten en oude muren zakten in elkaar

Hubo profetas y traidores, Martí latiendo en el bolsillo,

Er waren profeten en verraders, Martí klopte in de jaszak

hubo mambises y Quijotes, limpia alegría de los críos.

Er waren Mambises en Quijotes, de schone blijdschap van de kinderen

Y aquel hombre soñaba todavía,

En die man droomde nog steeds

vigilante absuelto por la historia,

wakker en vrijgesproken door de geschiedenis

precisan estos años la utopía,

De utopie wordt dezer dagen scherper

eterno guerrillero de victorias.

eeuwige guerillero van overwinningen

(estribillo) Hay un hombre que lanza la fe, directo a las estrellas.

(refr.) Er is een man die vertouwen uitstraalt tot aan de sterren

Hay un hombre que sueña la luz, caminando con firmeza.

Er is een man die droomt van licht, en stapt met vaste tred

Hay un hombre que lanza la fe, directo a las estrellas.

Er is een man die vertouwen uitstraalt tot aan de sterren

Un hombre que da su vida entera, por Cuba y por su bandera.

Een man die zijn eeuwig leven geeft voor Cuba en zijn vlag

Hay un hombre que lanza la fe, directo a las estrellas.

Er is een man die vertouwen uitstraalt tot aan de sterren

Y un Fidel que vibra en la montaña, regalando la esperanza de un nuevo amanecer.

En een Fidel die trilt in de bergen, en  hoop geeft op een nieuwe dageraad

(estribillo) Caminante no hay camino.

(refr.) Stapper, er is geen pad

Caminante no hay camino, óyelo bien, se hace camino al andar.

Stapper, er is geen pad, begrijp het goed, je baant de weg al gaande

Oye como canta Cuba entera, caminante no hay camino.

Luister hoe heel Cuba zingt, Stapper er is geen weg

Y salió el sol tras el diluvio, se hace camino al andar.

En de zon verscheen doorheen de zondvloed, de weg wordt al gaande gebaand

Y es que la era está pariendo un corazón, caminante no hay camino.

Deze eeuw bevalt van een hart, Stapper er is geen weg

Se hace camino al andar, se hace camino al andar.

Al gaande wordt de weg gebaand, al gaande wordt de weg gebaand.

Artistas cubanos le cantan a Fidel Castro por su 90 cumpleños