Cuba krijgt lening voor de productie van 200 miljoen COVID-19 vaccins

Het Europees Geneesmiddelenagentschap eist nog steeds dat inkomende reizigers met één van de 5 westerse vaccins ingeënt zijn. Vaccins uit het Zuiden worden nog steeds niet erkend als werkzaam terwijl bv Chinezen en Cubanen onweerlegbaar goede vaccins produceren en toepassen. Gelukkig zijn er ook minder kortzichtige instanties.

Dit is de eerste financieringslijn die de Midden-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie aan Cuba toekende begin januari. Zij loopt via het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). De Centraal-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie (BCIE) heeft Cuba een lening van 46,7 miljoen dollar toegekend voor de productie van 200 miljoen COVID-19-vaccins.

"Wij zijn verheugd over deze eerste goedkeuring voor Cuba, waarvan wij hopen dat het de eerste van vele zal zijn. Deze specifieke operatie zal bijdragen tot het aanpakken van de gezondheidscrisis door de ontwikkeling van vaccins" en "zal ook bijdragen tot de economische reactivering van het land," zei BCIE-uitvoerend voorzitter Dante Mossi.

De lening is bedoeld om "de capaciteiten voor de ontwikkeling en productie" van geneesmiddelen, medische apparatuur en COVID-19-vaccins te versterken, waarvan Cuba er drie heeft ontwikkeld die het massaal onder zijn bevolking toepast en zelfs exporteert, zij het in beperkte mate. De "specifieke doelstellingen" omvatten "het bereiken van hogere niveaus van economische productiviteit door de ontwikkeling van innovatieve producten die van groot belang zijn in de context van de COVID-19-pandemie", aldus de BCIE.

Het is meer bepaald de bedoeling deze financiering aan te wenden om de productie te verhogen van "injecteerbare antibiotica, parenterale oplossingen (serums), generieke en bio gelijkende geneesmiddelen, diagnostische kits, medische apparatuur en specifieke COVID-19-vaccins", en de aankoop van voorraden en medisch beschermingsmateriaal om besmetting te voorkomen.

Ook wordt gestreefd naar "modernisering van de technologie" en "diversificatie ten behoeve van het nationale gezondheidsstelsel en dat van andere landen in de regio", aldus de BCIE.

De BCIE is een ontwikkelingsbank die is opgericht door verschillende Midden-Amerikaanse landen, hoewel ook Mexico, Colombia, Argentinië en Spanje tot haar partners behoren. Ze streeft naar bevordering van economische integratie en evenwichtige economische en sociale ontwikkeling in de Midden-Amerikaanse regio.

EFE