Cuba ook vanuit Zwitserland verstikt

Cubaanse Covid-19 patiënten zullen, in opdracht van de VS, geen recht hebben op Zwitserse beademingsapparatuur. Maar de blokkade vanuit Zwitserland is ook financieel. Acht Zwitserse organisaties hekelen "een blokkade die het leven van veel Cubanen in gevaar brengt". Ze brengen ook een interessante update van de situatie in Cuba zelf

Dubbele straf voor Cuba.

Terwijl het land momenteel grote inspanningen levert tegen het coronavirus binnen zijn grenzen (zie hieronder) en ver daarbuiten, heeft het ook te kampen met de versterking van de door Washington opgelegde blokkade en de extraterritoriale effecten daarvan. Naast problemen met de aanvoer van voedsel, brandstof en internationale valuta wordt de Cubaanse regering nu ook de orders voor kunstmatige beademingstoestellen en andere medische apparatuur die nodig zijn voor de bestrijding van Covid-19 ontzegd. Verschillende Zwitserse solidariteitsorganisaties die solidair zijn met het eiland worden steeds meer belemmerd in hun activiteiten. Geen wonder, want het offensief van Washington tegen Cuba loopt steeds meer via Zwitserland.

Onder verwijzing naar de VS handels-, financiële en economische sancties hebben de Zwitserse bedrijven IMT Médical AG en Acutronic Médical Systems AG geweigerd het eiland te voorzien van hoogtechnologische ventilatoren, die essentieel zijn voor de behandeling van patiënten die getroffen zijn door het coronavirus, zo meldde het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken medio april. De twee bedrijven, die zichzelf omschrijven als "wereldleiders" in de ontwikkeling en productie van dergelijke apparatuur, hebben in het verleden toch zaken gedaan met Cuba. Maar twee jaar geleden werden ze opgekocht door het VS-bedrijf Vyaire Medical Inc, en werden ze onlangs verplicht alle handelsbetrekkingen met het eiland op te schorten.

Noodhulp geblokkeerd

Beide firma's werden gecontacteerd door onze redactie maar konden geen reactie geven. En met reden: hun communicatieafdeling, die als enige bevoegd is om te spreken, is verplaatst naar de VS ...

De Cubaanse autoriteiten maakten vorige week ook bekend dat een zending noodhulp die door een Chinese stichting was aangeboden om Covid-19 te bestrijden, werd geblokkeerd. Het vrachtbedrijf heeft er niet mee ingestemd dit materiaal naar Cuba te verschepen omdat zijn belangrijkste aandeelhouder een onderneming in de VS is die onderworpen is aan het handelsembargo tegen Cuba.

"Hoewel het eiland een efficiënt gezondheidssysteem heeft en een solide ervaring in de strijd tegen epidemieën, legt de VS-blokkade een enorme last op het land en brengt ze het leven van veel Cubanen in gevaar", betreurden acht Zwitserse organisaties die deze week een alarmerend persbericht ondertekenden.

Het censureren van zelfs de naam Cuba

Volgens de Centrale Sanitaire Suisse Romande, Solifonds, Medico International Schweiz en vijf organisaties gespecialiseerd in steun aan Latijns-Amerika, "belemmert en maakt het versterkte extraterritoriale effect van de blokkade de economische en handelsbetrekkingen van Cuba met bijna alle landen in de wereld, inclusief Zwitserland, duurder". Dit ondanks het feit dat de Zwitserse regering historische betrekkingen van vriendschap en samenwerking met Cuba onderhoudt, aldus de ondertekenaars.

Nu de Zwitserse banken sinds september vorig jaar alle internationale betalingen aan Cuba hebben opgeschort, is er "een hoger niveau van willekeur bereikt", wijzen de NGO's erop. UBS, Banque Cler en de Basler Kantonalbank hebben in feite de overdracht van donaties tussen lokale instellingen door hun klanten, aanhangers van mediCuba-Zwitserland en de Swiss-Cuba Association geweigerd, eenvoudigweg vanwege de vermelding van de naam van het eiland in de transactie. Deze donaties waren bedoeld ter ondersteuning van het noodhulpproject #CubavsCovid19 , geld inzamelt voor het leveren van testreagentia en beschermingsmiddelen die op het eiland ontbreken.

Federale Pontius Pilatus

Er worden andere oplossingen gevonden om deze Zwitserse maatschappelijke organisaties in staat te stellen dit project uit te voeren. Maar "een dergelijke actie is gewoonweg onaanvaardbaar en schendt de rechten en vrijheden van de Zwitserse burgers", hekelen de ondertekenende organisaties die eisen dat Zwitserland actie onderneemt. Aan de ene kant "zodat Cuba de uitrusting die nodig is voor de strijd tegen Covid-19 kan aanschaffen bij de gebruikelijke Zwitserse leveranciers", en aan de andere kant "zodat de Zwitserse banken de overdracht van donaties van Zwitserse burgers aan hen niet verhinderen". Meer in het algemeen eisen zij dat Zwitserland niet "medeplichtig is aan dit illegale en criminele beleid van de VS".

Basler Kantonalbank heeft niet op onze verzoeken gereageerd. Banque Cler bevestigt dat zij elke betaling in verband met Cuba zou weigeren met het oog op de sancties die zijn opgelegd door de OFAC, het VS-agentschap voor de controle van activa van het ministerie van Financiën. UBS stelt dat zij "als wereldwijd actieve bank aan tal van wettelijke en reglementaire vereisten moet voldoen". Wat de sancties betreft, heeft UBS een norm voor de hele groep vastgesteld die in zijn huidige vorm in ieder geval voldoet aan de sancties die momenteel door Zwitserland, de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Verenigde Staten worden opgelegd".

Dit is een dubbelzinnige reactie, aangezien zowel Zwitserland, de VN als de EU het embargo tegen Cuba veroordelen, zoals bevestigd door het staatssecretariaat voor economische zaken (SECO). Zijn woordvoerder merkt echter op: "Zwitserse particuliere ondernemingen, waaronder banken, zijn als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van de juridische en reputatierisico's die aan hun bedrijfsactiviteiten zijn verbonden. De federale overheid kan particuliere bedrijven niet verplichten om bepaalde leveringen of betalingen te doen, zelfs niet op humanitair gebied.

De Federal Financial Market Supervisory Authority (FINMA) laat zich niet beinvloeden door de claims van deze Zwitserse organisaties: "Dit zijn privaatrechtelijke relaties tussen klanten en hun banken, of met bedrijven die vrij zijn om te verkopen of niet te verkopen.

Selectief  Humanitair

Een machteloosheid die de overkoepelende organisatie van de belangrijkste Zwitserse NGO's, Alliance Sud, treft. Zijn woordvoerder, Daniel Hitzig, betreurt het dat het humanitaire karakter en de neutraliteit van Zwitserland nu worden ingeroepen "per geval, zolang ze overeenkomen met de lijnen van het westerse kamp of met de door de VS opgelegde regels".

Cuba (in) Debat

Tweeënveertig dagen na de van Covid-19 in Cuba werden 1189 bevestigde gevallen en 40 sterfgevallen geregistreerd door het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de prognose zou er in Cuba in de eerste twee weken van mei een plateau moeten worden bereikt. Dit is een tamelijk bemoedigend resultaat, als we deze cijfers mogen geloven, wat mogelijk is gemaakt door de drastische maatregelen die snel zijn genomen en die kunnen worden gegroepeerd in drie rubrieken: preventie, behandeling en voorlichting.

Een belangrijke maatregel is dat het eiland, dat sterk afhankelijk is van het toerisme, zijn grenzen heeft gesloten. Scholen, culturele centra, restaurants en warenhuizen volgden, ook de opschorting van alle interprovinciaal vervoer, instructies voor fysieke afstand en uitgaansverboden op straffe van sancties. Maskers, waarvan de meeste met de hand gemaakt zijn en herbruikbaar, zijn verplicht.

Bovenal zijn er systematische en regelmatige bezoeken van artsen en medische studenten aan alle huishoudens op het eiland dankzij het gedecentraliseerde openbare gezondheidssysteem. Het mobiele gezondheidspersoneel informeert naar de toestand van de bewoners en verspreidt natuurgeneesmiddelen, die verondersteld wordt het immuunsysteem te versterken, zodat het de bevolking kan begeleiden en tegelijkertijd "het veld" in de gaten kan houden.

Dan de behandeling: er worden massale tests uitgevoerd en verdachte patiënten worden automatisch in quarantaine geplaatst, net als hun familieleden. Dit opsporings- en isolatiebeleid lijkt een zekere mate van beheersing van nieuwe infecties met zich mee te hebben gebracht. Zo heeft de provincie Granma, die eind maart 10 gevallen had, geen nieuwe infecties gezien. Daarnaast werden hele wijken in quarantaine geplaatst en werden straten gesaneerd met behulp van hogedrukreinigers en chloor.

Er zijn economische en sociale maatregelen ingevoerd om dit plan te begeleiden. Voedsel dat vroeger bestemd was voor toeristen wordt nu aan de bevolking verkocht tegen betaalbare prijzen, op een gerantsoeneerde manier om een eerlijk aanbod te garanderen.

Ondanks deze maatregelen is de toegang tot voedsel en sanitaire producten, die in normale tijden al bemoeilijkt wordt door de blokkade, nu nog moeilijker. Het is niet ongewoon, vooral in grote steden, om 2 tot 3 uur in de rij te moeten staan om boodschappen te doen. In dit verband is het besluit van de regering om de elektriciteits-, gas- en waterrekeningen tijdelijk op te schorten een grote opluchting voor de bevolking geweest.

Tot slot het laatste aspect van dit noodprogramma informatie: elke dag wordt het aantal besmette, herstelde, verdachte of dode gevallen openbaar gemaakt. Er worden regelmatig persconferenties gehouden om de bevolking op de hoogte te houden van de situatie in het land, maar ook om nieuws te geven over de brigades van Cubaanse artsen die als versterkingen naar de vier windstreken zijn gegaan.

Bovendien is de internettoegang op bepaalde momenten van de dag goedkoper geworden. Fakenews wordt geïdentificeerd en uitgelegd, zoals een fotomontage die voor een ziekenhuis in Havana geparkeerde lijkenhuisvrachtwagens liet zien. Op sociale netwerken is de taak moeilijk.

Oproepen om massaal de straat op te gaan om te demonstreren tegen de Cubaanse regering, geïsoleerd maar repetitief, doen de ronde. Tegenstanders van het regime, van binnen of buiten Cuba, maken gebruik van de crisissituatie om "humanitaire hulp" te vragen, net als de Venezolaanse anti-Maduro-groepen vorig jaar.

Le Courier