Cuba op de BRICS-top in Zuid-Afrika

Cuba neemt als gast deel aan de BRICS-top in Zuid-Afrika, in zijn hoedanigheid van voorzitter pro tempore van de Groep-77 + China.

President Miguel Díaz-Canel Bermúdez neemt deel aan de BRICS-top die in Zuid-Afrika wordt gehouden. Het persteam van het voorzitterschap sprak met Rodolfo Benítez Verson, directeur-generaal voor Multilaterale Zaken en Internationaal Recht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, om meer te weten te komen over de werking van deze groep en het belang ervan in de huidige internationale context.

 

Wat zijn de BRICS, hoe zijn ze ontstaan en welke rol hebben ze sinds hun oprichting op het internationale toneel gespeeld, zowel economisch als politiek?

De groep die bekend staat als BRICS werd in 2006 opgericht door Brazilië, Rusland, India en China. Zuid-Afrika trad toe in 2011. De naam van de band is afgeleid van de initialen van de vijf huidige leden.

De eerste officiële bijeenkomst van BRICS-staatshoofden en regeringsleiders vond plaats in Rusland in 2009. Sindsdien zijn er 14 topontmoetingen georganiseerd.

De groep heeft geen permanent secretariaat of institutioneel hoofdkantoor. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks tussen de vijf leden, die verantwoordelijk zijn voor de institutionalisering, organisatie en planning van de activiteiten van de groep tijdens hun ambtstermijn. Zuid-Afrika is momenteel voorzitter.

De BRICS-groep is een relatief nieuwe speler in de wereldgeopolitiek. Zijn rol en invloed in de internationale sfeer zijn de afgelopen jaren echter snel gegroeid, met het potentieel om zijn mondiale relevantie aanzienlijk te blijven vergroten.

De vijf leden zijn samen goed voor 41% van de wereldbevolking, 30% van het wereldoppervlak, 20% van de wereldexport, 17% van de wereldimport en een derde van de wereldvoedselproductie.

Hun economieën zijn goed voor 27% van het mondiale bbp en vier van de vijf leden behoren tot de 11 landen met het hoogste bbp.

 

Cuba neemt deel aan de BRICS-top in Zuid-Afrika, uitgenodigd als voorzitter pro tempore van de G-77 + China, en in feite zijn vier BRICS-landen ook lid van deze groep (India, Brazilië, Zuid-Afrika en natuurlijk China). Gezien de diversiteit van de landen die deel uitmaken van de G-77 + China, welke kwesties mogen de Grote Antillen volgens u niet laten liggen op deze top?

Cuba neemt deel aan de BRICS-top met de enorme verantwoordelijkheid om de G-77 en China te vertegenwoordigen, de grootste en meest diverse groep ontwikkelingslanden die er bestaat. De 134 lidstaten vertegenwoordigen twee derde van de leden van de Verenigde Naties en 80% van de wereldbevolking.

Dit is de eerste keer dat de Grote Antillen en een Cubaanse president een BRICS-top bijwonen.

Ons land heeft altijd uitstekende betrekkingen onderhouden met de vijf leden van de BRICS, en de uitwisselingen in multilaterale fora verlopen zeer soepel, op basis van convergerende standpunten over veel kwesties op de internationale agenda.

Tijdens de top in Zuid-Afrika zal de Cubaanse delegatie pleiten voor versterking van de synergie en efficiënte coördinatie tussen de BRICS, de G-77 en China, om de verdediging van de legitieme claims van de naties in het Zuiden te bevorderen en te zorgen voor een grotere vertegenwoordiging en een sterkere stem voor ontwikkelingslanden in de besluitvorming binnen internationale economische en financiële instellingen.

We zullen blijven hameren op de noodzaak van een stabielere, voorspelbaardere en meer gediversifieerde internationale monetaire orde. We zullen pleiten voor de verdediging van multilateralisme en respect voor het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht.

We zullen ook onze afkeuring uitspreken over het opleggen van unilaterale dwangmaatregelen, zoals in het geval van de criminele en illegale blokkade die door de regering van de Verenigde Staten aan het Cubaanse volk is opgelegd. Wij verdedigen de bevordering van een internationaal samenwerkingsmodel dat gebaseerd is op solidariteit en wederzijds voordeel, zonder inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van welke staat dan ook.

 

De BRICS-top wordt gehouden op een van de meest complexe momenten voor de mensheid. Welke onderwerpen hebben de leden op de agenda van de vergadering gezet? Welke bijdrage wordt van deze bijeenkomst verwacht?

Het centrale thema van de top is "BRICS en Afrika: een partnerschap voor wederzijds versnelde groei, duurzame ontwikkeling en inclusief multilateralisme".

Dit is de eerste fysieke bijeenkomst van de BRICS-top sinds 2019. De drie voorgaande bijeenkomsten, in Rusland, India en China, waren virtueel vanwege de COVID-19 pandemie.

De Zuid-Afrikaanse top is verdeeld in drie grote evenementen. De vergaderingen van het Business Forum, de Business Council en de nieuwe BRICS Development Bank worden gehouden op 22 augustus.

Op 23 augustus houden de BRICS-lidstaten een bijeenkomst en de dag erna worden de BRICS Plus Dialogen gehouden, waaraan Cuba zal deelnemen.

Het doel van deze dialogen is om een kanaal te creëren voor communicatie en directe uitwisseling tussen BRICS-leden en ontwikkelingslanden met vergelijkbare standpunten, zoals Cuba.

Naast het centrale thema van de top, zullen de dialogen zich onder andere richten op het beoordelen van de huidige internationale correlatie van krachten, het identificeren van manieren om ontwikkelingslanden beter op elkaar te af te stemmen en te coördineren in het belang van het bevorderen van een nieuwe wereldorde en het versterken van multilateralisme, het hervormen van de internationale financiële architectuur, post-pandemisch herstel en het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

De mogelijke uitbreiding van het lidmaatschap tot de BRICS zal ook worden besproken.

Het doel is om een alternatieve visie te promoten voor de huidige wereldorde, ontworpen door de ontwikkelde landen van het Westen en de grote transnationale ondernemingen, die zeer onrechtvaardig is en de vooruitgang van onze naties in het Zuiden vijandig gezind is.

De huidige internationale orde is alleen effectief voor kleine minderheden. Ze moet worden gewijzigd, en dit is een standpunt waarover de BRICS, de G-77 en China het eens zijn en dat Cuba natuurlijk ook verdedigt.

 

Een van de grootste verwachtingen die deze top heeft gewekt, is het vermeende vermogen van de BRICS-landen om naar een multipolaire wereld toe te werken. Zullen ze dat echt kunnen?

Vandaag kan niemand de groeiende internationale autoriteit van de BRICS in twijfel trekken. De groep heeft een sterk geografisch, demografisch en economisch potentieel. De duidelijke intentie om synergieën te zoeken met andere ontwikkelingslanden, zoals blijkt uit de BRICS Plus Dialogues waaraan Cuba op 24 augustus zal deelnemen, om gezamenlijke actie op internationaal gebied te bevorderen, geeft de BRICS naar mijn mening een groeiend vermogen om een solide alternatief blok te worden voor het model van commercieel, financieel, economisch en politiek bestuur dat wordt opgelegd door de machtscentra in het Westen. De voorwaarden die nodig zijn voor een overgang naar een multipolaire orde die als tegenwicht zal fungeren voor de Verenigde Staten en de Westerse machten worden geleidelijk aan gecreëerd.

 

De uitbreiding van de BRICS is een ander onderwerp dat veel aandacht heeft gekregen in de media. Er wordt gespeculeerd dat zo'n dertig staatshoofden en regeringsleiders deel zullen uitmaken van de ongeveer vijftig officiële delegaties die in Johannesburg worden verwacht. Zal de BRICS uitbreiden? Welke politieke betekenis en economische impact zou dit scenario kunnen hebben?

Een groeiend aantal ontwikkelingslanden heeft formeel of informeel belangstelling getoond voor toetreding tot de BRICS. Dit weerspiegelt duidelijk het groeiende belang van de Groep in de internationale arena.

De huidige leden hebben zich voorbereid op de groei van de organisatie en hebben de voorwaarden gecreëerd die nodig zijn voor de assimilatie van nieuwe leden.

Alles wijst op een geleidelijk proces van BRICS-uitbreiding, dat dit jaar of volgend jaar zou kunnen beginnen. Zoals ik al eerder zei, is dit precies een van de agendapunten voor de BRICS-top in Zuid-Afrika.

Mijns inziens moet de mogelijke uitbreiding van de BRICS worden verwelkomd, omdat het zou helpen om hun relevantie en representativiteit op mondiaal niveau te versterken.

Granma