Cuba opnieuw verkozen in de UNO-Raad voor de Mensenrechten

Afgelopen vrijdag werd het internationale prestige van Cuba inzake de mensenrechten opnieuw erkend toen het in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met 160 stemmen (het land uit de regio dat de meeste stemmen kreeg) als lidstaat van de Raad voor de Mensenrechten (CODEHU) voor de periode 2017-2019 werd verkozen.

Met deze verkiezing bevestigden de lidstaten van de UNO in de voltallige zitting van de Algemene Vergadering van afgelopen vrijdag de uitzonderlijke inspanningen van het Antillaanse land om de mensenrechten van alle Cubanen en ook ten gunste van andere volkeren in de wereld te beschermen, aldus de website van de Cubaanse kanselarij.

Door Prensa Latina geciteerde diplomatieke bronnen onderstreepten dat met die herverkiezing Cuba en zijn volk eens te meer afrekenen met de tegen hem gevoerde campagnes die gekenmerkt worden door manipulaties en selectiviteit die bepaalde westerse machten in dat verband hanteren.

Bron: Granma, 28/10/2016