Cuba’s stem voor vrede krijgt internationaal gehoor

Cuba is voor algemene ontwapening en verdedigt een wereld zonder wapens, in de eerste plaats nucleaire wapens. Dit zei Rodolfo Benitez op de bijeenkomst voor Lidstaten van de Conventie tegen het gebruik van clustermunitie in Genève op 6 september.

Tijdens de zesde jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten, die gisteren werd afgesloten, heeft het Hoofd van de afdeling Politieke Zaken van het Cubaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken de positie van Cuba tegen oorlog en geweld nog eens duidelijk naar voren gebracht. De hoge ambtenaar zei dat oorlog en geweld niet meer gebruikt kunnen worden als een instrument voor de Buitenlandse politiek van landen.

Hij merkte ook op dat het concept van ‘collateral damage’ een belediging is aan de menselijke natuur. De dood van onschuldige mensen moet in alle omstandigheden en op alle plaatsen worden verworpen.
Refererend aan clustermunitie zei hij dat Cuba een sterk voorstander is van een verbod op het gebruik ervan en voor de totale vernietiging van de voorraden ervan.

Benitez herinnerde zijn toehoorders er aan dat de Caribische natie reeds had voldaan aan de constitutionele procedures, vereist voor de toetreding als lid van de Conventie aangaande clustermunitie . Cuba heeft op 6 april formeel de aanvraag voor lidmaatschap van de conventie had ingediend.  Dit internationale instrument wordt in Cuba van kracht op 1 Oktober van dit jaar.

Volgens de diplomaat is de positie van Havana heel duidelijk: ‘Het gebruik van clustermunitie door welke partij dan ook, is onacceptabel en moet veroordeeld worden.’

Prensa Latina 
vert.: Marinus Kruissen