Cuba verkozen in het Uitvoerend Comité van PAHO-WHO

De Cubaanse geneeskunde geniet een groot prestige in de regio. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, verwelkomde deze dinsdag op zijn Twitter-account de verkiezing van Cuba als lid van het Uitvoerend Comité van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het hoofd van de Cubaanse diplomatie bedankte de lidstaten voor hun steun aan de kandidatuur van ons land, ondanks de pogingen van de Noord-Amerikaanse regering om die te voorkomen. "Cuba is gekozen voor een termijn van drie jaar in het Uitvoerend Comité van de PAHO/WHO. Wij waarderen de steun van de lidstaten voor onze kandidatuur, ondanks de pogingen van de VS regering om deze te voorkomen. De Verenigde Staten blijven ook nu weer op internationaal niveau geïsoleerd in hun campagne tegen Cuba", tweet Bruno Rodriguez.

Eerder, in een andere tweet, benadrukte de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken dat de wereld momenteel te maken heeft met een virus dat geen onderscheid maakt tussen samenlevingen of ideologieën. Om daaraan het hoofd te bieden hebben meer dan 3700 Cubaanse gezondheidswerkers samengewerkt in 39 landen en regio's.

Twee dagen lang werd de 58e Raad van Bestuur van PAHO virtueel gehouden. De ministers van Volksgezondheid van de Amerika's hebben verslag uitgebracht over de aanpak van Covid-19 en hebben beleid en maatregelen besproken om de grote uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg aan te pakken. Zij hebben ook prioriteiten vastgesteld voor de technische samenwerking tussen de lidstaten.

De Cubaanse minister van Volksgezondheid, Dr. José Angel Portal, heeft de toezegging van zijn land om de internationale samenwerking en solidariteit te versterken met het oog op de gezondheidscrisis die door Covid-19 in de hele wereld is ontketend, herhaald en de leugens aan de kaak gesteld die de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten tijdens deze virtuele PAHO-bijeenkomst heeft geuit over de medische bijstand van Cuba aan de internationale gemeenschap.