Cuba voorop in kindervaccinatie, besmettingscijfers dalen

Begin september werd Cuba het eerste land ter wereld dat een massale vaccinatiecampagne tegen covid-19 bij kinderen van 2 tot 11 jaar begon in de provincie Cienfuegos. Alles wijst er zelfs op dat het het eerste land is dat kinderen onder de 12 jaar inent.  Nvdr: de aanpak van brede, versnelde vaccinatie blijkt te werken.....

Het 7d gemiddelde van aantal besmettingen zakte op 30 september al lager dan op 23 juli toen de exponentiele besmettingsopstoot met toppunt op 25 aug ongeveer halfweg was. Een scherpe daling lijkt sinds 20 september definitief ingezet. Cuba zal allicht afklokken op ongeveer 10.000 doden terwijl België op meer dan 26.000 zal eindigen.

Het eiland beschikt over een ruime ervaring op het gebied van de productie en de ontwikkeling van vaccins en de uitvoering van grootschalige inentingscampagnes voor kinderen.

Al in 1962 voerde het met succes de eerste inentingscampagne tegen poliomyelitis uit onder de hele kinderbevolking. Sindsdien biedt het jaarlijks een gratis massaal inentingsprogramma aan dat naast polio nog zes andere door vaccinatie te voorkomen ziekten heeft uitgeroeid, waaronder rodehond, mazelen en de bof. Tussen februari en maart 2021 - op het hoogtepunt van de pandemie - werden 400.000 kinderen tegen polio ingeënt.

Het initiatief om zijn vaccins tegen covid te gebruiken voor pediatrisch gebruik ligt nu -zoals alles wat Cuba doet- onder vuur van contrarevolutionaire spreekbuizen, waaronder CNN in het Spaans, dat wetenschappelijk van nul en generlei waarde is. Opnieuw liegen ze, lasteren ze en, zoals altijd, zetten ze zichzelf uiteindelijk voor schut. 

De waarheid is dat achter de Cubaanse vaccins een enorme wijsheid en creativiteit schuilgaat van onbaatzuchtige collectieven in de biomedische onderzoekscentra Het gaat vooral om jonge vrouwen en mannen die het beste van zichzelf hebben gegeven om de vaccins te maken en de noodzakelijke hoeveelheden op tijd klaar te hebben.

Cuba is nog maar twee maanden verwijderd van een bijna totale vaccinatie van zijn inwoners met zijn eigen biologische producten van bewezen kwaliteit en het is ontroerend om je voor te stellen hoe dit mogelijk is geweest met een versterkte blokkade, met nauwelijks internationale kredietlijnen, met zijn toerisme-industrie bijna op nul gedurende de laatste 18 maanden. Zonder toegang ook tot de Amerikaanse geneesmiddelenmarkt.

Dr. Yuri Valdés Balbín, adjunct-directeur van het prestigieuze Finlay Vaccin Instituut, legt uit: "We hebben het bereikt door onze organisatie als land en door onderling verbonden capaciteiten".  Hij verwijst met bewondering naar de fabrieksarbeiders die maandenlang met volle overgave hebben gewerkt en voegt daaraan toe: "Ons instituut en de Cubaanse vaccinologie werken al vele jaren aan pediatrische testgroepen, en toen covid kwam, toen we vaccins moesten maken, dan breidden we dar meteen ook uit tot die pediatrische testgroepen. Dit is een zeer belangrijk en doorslaggevend element, omdat de meeste internationaal toegepaste en meest geavanceerde vaccins in de wereld van vandaag niet gebaseerd zijn op testing bij kinderen".

In het geval van covid-19 heeft de vaccinatiedoelstelling uiteraard ook betrekking op de gehele volwassen Cubaanse bevolking. Met het huidige dagelijkse aantal injecties per 100 inwoners - meer dan vier keer het wereldgemiddelde - zou het Caribische land, dat op 12 mei van dit jaar met de vaccinatie is begonnen, vandaag heel dicht bij het bereiken van 15 miljoen doses moeten zijn. Vanaf 6 september heeft Cuba 52,1% van zijn bevolking één dosis ontvangen, 43,1% twee doses en 37,5% het volledige schema van drie.   "Vóór 12 mei waren er klinische proeven met een beperkt aantal vrijwilligers en studies bij gezondheidswerkers, samen iets meer dan 100.000 personen, maar het grootste deel van de meer dan 14.000.000 toegediende doses is sinds die datum toegediend", zegt Dr. Ileana Morales Suarez, directeur van Wetenschap en Technologische Innovatie van het Ministerie van Volksgezondheid. Dat geft een idee van de snelheid waarmee op het eiland wordt gevaccineerd.

Cuba beschikt al over drie vaccins:  Soberana 02, Soberana 03 en Soberana Plus, die voor gebruik in noodgevallen zijn goedgekeurd door het Centrum voor staatscontrole op geneesmiddelen, apparatuur en medische hulpmiddelen (CECMED).  Het bedrijf heeft ook twee kandidaat-vaccins die zich nog in de klinische testfase bevinden: Soberana 01 en Mambisa. Dit laatste vaccin wordt nasaal toegediend.

Het vaccinatieschema voorziet in de voltooiing van de inenting van de gehele bevolking ouder dan 2 jaar in november van dit jaar. Cuba heeft het enorme voordeel dat zijn gezondheidspersoneel en wetenschappelijke centra het vertrouwen en de bewondering genieten van de bevolking. De zin van vaccinatie wordt door de overgrote meerderheid niet in twijfel getrokken, zelfs niet na het fake news uit Miami.

Deze overwinning van de Cubaanse wetenschap en het sociale systeem zal het mogelijk maken het toerisme te hervatten en het land andere activiteiten te laten hervatten zonder grote risico's te lopen, zolang de bioveiligheidsmaatregelen worden gehandhaafd, zoals president Miguel Díaz-Canel benadrukt.

La Pupila Insomne