Cuba vraagt in Istanbul de humanitaire principes niet te manipuleren

Pedro Núñez Mosquera, directeur-generaal van de Multilaterale Zaken van het Cubaans buitenlandministerie, riep op de humanitaire top op om het lijden van mensen door rampen of conflicten, niet voor politieke doeleinden te misbruiken.

De principes van het UNO-Handvest en het internationaal recht moeten worden nageleefd, zei hij.  De diplomaat beklemtoonde dat de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren en de niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden van staten moeten worden gerespecteerd.

Geen enkel probleem kan efficiënt worden aangepakt als men geen rekening houdt met de instemming van de betrokken landen en hun belangrijke rol in de hulpacties op hun grondgebied.  De laatste jaren hebben enkele westerse machten soevereine landen rechtstreeks of onrechtstreeks aangevallen of daarmee gedreigd onder het mom van het oplossen van humanitaire crises.

Cuba maakt voorbehoud bij de Agenda voor de Mensheid en de aanbevelingen van de wereldtop in Istanbul. Ze bevatten naast nuttige elementen ook leemtes en tekorten en roepen vragen op die tot bezorgdheid leiden en die een oplossing voor de oorzaken van de crises verhinderen. Cuba kan geen zaken steunen die de soevereiniteit van de landen schenden of hun verantwoordelijkheid en eigen rol ontkennen, zei Mosquera.

Maar het eiland zal, ondanks zijn grootte en binnen zijn mogelijkheden, de door natuurrampen en epidemieën getroffen ontwikkelingslanden blijven steunen.

(nvdr: Cuba is bij bijna elke natuurramp ter wereld met buitenporportioneel veel mensen aanwezig op een manier die internationaal, ook door de VS, als uiterst efficiënt wordt geprezen)

Bron: Granma, 25 mei 2016