Cuba werkt onvermoeibaar verder aan de bestrijding van de COVID-19 pandemie

Dat zeiden de president van de Republiek Miguel Diaz-Canel Bermudez en premier Manuel Marrero Cruz in een commissie waar een analyse van de situatie rond het nieuwe coronavirus in het land werd gemaakt.

In zijn toespraak gaf José Angel Portal Miranda, minister van Volksgezondheid, een update over de situatie op het eiland, waar al 233 gevallen zijn bevestigd, in 71 gemeenten. Er werden reeds 100.000 COVID-19 snelle screeningtests verspreid onder alle Cubaanse provincies. Sinds woensdag 1 april  werden er al 18.848 uitgevoerd, waarvan 14 positief waren. Deze mensen wachten nog op bevestiging door de PCR-test en zijn opgenomen in ziekenhuizen voor vermoedelijke gevallen.

Als onderdeel van de maatregelen tegen COVID-19 wees Marta Elena Feito Cabrera, minister van Arbeid en Sociale Zekerheid erop dat moeders die voor hun kinderen zorgen als gevolg van de schorsing van klassen,  de eerste maand 100 procent van hun salaris behouden, en werknemers waarvan de activiteiten tijdelijk zijn geschorst, andere banen hebben gekregen.

Minister Manuel Marrero Cruz, herhaalde de noodzaak om meer nadruk te leggen op telewerken. "Er zijn concrete activiteiten die onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd en die nog moeten worden ondernomen”. Hij benadrukte dat het niet de bedoeling is werknemers voor de vorm op een andere locatie te plaatsen, maar dat ze na de herplaatsing een concrete productieve werkinhoud zullen hebben, zonder dat ze zich onnodig moeten verplaatsen. Er moet prioriteit worden gegeven aan werkplaatsen die een belangrijke rol spelen in de voedselproductie.

Hij sprak ook zijn tevredenheid uit over de vooruitgang die is geboekt in de thuiszorg voor ouderen; hij vond echter dat er nog meer moest worden gedaan, zodat ze zo min mogelijk uit hun huis moeten komen.

Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over het werk van de Provinciale Defensieraad van Santiago de Cuba, waar 25 patiënten positief werden bevonden. De gouverneur van deze provincie, Beatriz Johnson Urrutia, loofde de steun van de Federatie van Cubaanse vrouwen in de gemeenschappen en de acties die zijn uitgevoerd met het ministerie van Landbouw, een sector waarin veel werknemers zijn tewerkgesteld om de voedselproductie te ondersteunen.

WETENSCHAP: EEN ONMISBARE BONDGENOOT

De wetenschap is ook een essentiële steun in de strijd tegen COVID-19 in het land, De president van de Republiek en de premier wisselden donderdag van gedachten met een groep deskundigen van verschillende wetenschappelijke en academische instellingen, die instrumenten hebben ontwikkeld voor statistische analyse, gedragsregels voor de bevolking  en de mogelijke evolutie van de ziekte in Cuba. Dit is een werkgroep, legde vicepremier Roberto Morales Ojeda uit, die is gegroeid naarmate de noodzaak steeg om nieuwe instellingen en onderzoekers te integreren, parallel met de evolutie van de ziekte.

Dr. Pedro Mas Bermejo, een onderzoeker en academicus, legde uit dat bij de aanpak van de epidemie, het gebruik van op kennis gebaseerde technologieën voor effectievere maatregelen om de verspreiding te stoppen essentieel is. In die zin werden zeven nauw met elkaar verbonden onderzoeksgebieden geïdentificeerd, waarvan de resultaten van het grootste belang zijn voor de besluitvorming met betrekking tot het nieuwe coronavirus. Dit is werk dat noodzakelijkerwijs in team moet worden gedaan, dus de verschillende betrokken gebieden vullen elkaar aan en werken nauw samen, zei hij.

Dr. Ileana Morales Suárez, directeur van het Departement van Wetenschap, Technologie en Innovatie van het Ministerie van Volksgezondheid, sprak over de profylactische en revalidatie interventies, en over studies en klinische proeven die in het land worden uitgevoerd en gebruikt bij de preventie en behandeling van verdachte en bevestigde gevallen.Van de geneesmiddelen die daarbij worden gebruikt zijn 15 in eigen land vervaardigde producten en 4 innovatieve producten.

In het algemeen vonden de wetenschappers dat de modellen de genomen maatregelen bevestigden. Van zijn kant benadrukte Diaz-Canel de wetenschappelijke steun die zijn regering heeft gekregen om de verschillende scenario’s te controleren. Het Cubaanse systeem van wetenschap, technologie en innovatie heeft een essentiële rol heeft gespeeld bij de besluitvorming in een crisis die een grote impact heeft op de hele bevolking.

Wekelijks zal deze commissie bijeen komen om antwoorden te blijven zoeken van de wetenschap op de huidige situatie. "Het applaus van 21.00 uur (nvdr een uurtje later dan bij ons blijkbaar) zal ook ter uwer ere zijn," concludeerde hij.

Cubadebate