Cubaans Buitenlandminister Bruno Rodriguez, te gast in Brussel

Bij zijn bezoek aan Brussel werd de Cubaanse minister ontvangen door zijn Belgische tegenhanger, Didier Reynders. Van Brussel tot Genève, het zijn drukke dagen voor de Cubaanse diplomatie: een bezoek aan het hoofdkantoor van de Europese Unie in Brussel voor de allereerste Gezamenlijke Raad EU/CUBA

Die kwam er ter bevordering van bilaterale betrekkingen, na de inwerkingtreding op 1 november 2017 van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking, die beide partijen in 2016 hebben ondertekend. Tijdens deze vergadering op dinsdag 15/05 onder voorzitterschap van de Cubaanse minister en de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken, Federica Mogherini, was het, in het licht van het protectionistische beleid van Donald Trump, een kwestie concreet te laten zien wat de reikwijdte van het akkoord is en hoe het ten uitvoer moet worden gelegd.

Er werd een samenwerkingsovereenkomst ter bevordering van hernieuwbare energie in Cuba ondertekend met een Europese financiering van 18 miljoen euro. Tijdens de persconferentie na de ondertekening verklaarde Mogherini dat ook de voorbereiding van een andere overeenkomst die gericht is op voedselzekerheid en duurzame landbouw, gaande is. Er komen ook uitwisselingen in het kader van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed. Zij benadrukte dat er nieuwe mogelijkheden zijn om investeringen en handel te stimuleren en het proces van modernisering van het Cubaanse economische en sociale model en de duurzame ontwikkeling van het land beter te ondersteunen.

Bruno Rodríguez van zijn kant toonde aan dat de blokkade die de Verenigde Staten tegen Cuba hebben ingesteld "nog steeds het belangrijkste obstakel vormt voor de volledige ontwikkeling van de economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Cuba". Wel is hij van mening dat de voorwaarden gunstig zijn om de bestaande banden verder aan te halen. Het bewijst dat we ruimte kunnen creëren voor dialoog en samenwerking tot wederzijds voordeel en met als doel de elementen die ons verenigen te bevoordelen boven de elementen die ons van elkaar onderscheiden.

De 28 EU-landen zijn de belangrijkste buitenlandse investeerders in Cuba, voornamelijk in de toeristische of bouwsector. De Cubaanse goederenimport in 2017 wordt gewaardeerd op 471 miljoen euro en de export naar het eiland op 2.094 miljard euro.

 

Tweede fase: Genève. Bescherming van de menselijke waardigheid

De Universele Periodieke Toetsing (UPR) van de Rechten van de Mens vond plaats op woensdag 16 mei. Het is een procedure, begonnen in 2006, die de 193 VN-lidstaten, zonder uitzondering moeten toepassen om verslag uit te brengen over hun prestaties op het gebied van de mensenrechten. Cuba heeft dat nu voor de derde keer gedaan en heeft via zijn minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez zijn verslag gepresenteerd, waarin de vooruitgang en de internationaal erkende prestaties op het gebied van gezondheid, onderwijs en cultuur in het bijzonder worden beschreven.

Het rapport, zei de Minister, is het resultaat van een uitgebreid overleg- en participatieproces waarbij vele overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties betrokken waren. Het is ook het resultaat van de uitvoering van de aanbevelingen die tijdens de vorige vergadering in 2013 zijn aangenomen. 290 werden er geformuleerd, een twintigtal afgewezen vanwege hun inmengend karakter, in strijd met de politieke en sociale orde van Cuba. Cuba's succesvolle deelname aan dit mechanisme is een ondubbelzinnig bewijs van zijn bereidheid om een dialoog aan te gaan over alle onderwerpen en met alle staten, op basis van wederzijds respect, soevereine gelijkheid en erkenning van het recht op zelfbeschikking.

Bruno Rodriguez herinnerde er in zijn toespraak aan dat de revolutie vastbesloten blijft om de levenskwaliteit, het welzijn en de sociale rechtvaardigheid van alle Cubanen te verbeteren en alle mensenrechten te bevorderen. We hebben ons nauwgezet gehouden aan de verbintenissen en verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de ingestelde mechanismen en hebben 44 van 61 internationale mensenrechteninstrumenten geratificeerd ( de VS 16, nvdr.) Hij veroordeelt tevens de verscherping van de blokkade door de Verenigde Staten en de extraterritoriale toepassing ervan. Het is een flagrante, grootschalige en systematische schending van de mensenrechten van alle Cubanen.

Tot slot zei hij: "Cuba zal vooruitgang boeken op basis van de politieke wil en het engagement van de Cubaanse regering en de bevolking, door een samenleving op te bouwen die steeds vrijer, democratischer, meer participatief, rechtvaardiger en meer solidair wordt.

 

Cuba Coopération France