Cubaans rapport over de gevolgen van de blokkade

Het beleid van de Amerikaanse blokkade blijft een massale, flagrante en systematische overtreding van de mensenrechten van het Cubaanse volk en wordt als een daad van genocide beschouwd volgens het verslag dat door Cuba aan de Algemene Vergadering van de VN wordt gepresenteerd op 1 november. Het zal de 26ste stemming over een resolutie ertegen, allicht opnieuw door de hele wereld gesteund, voorafgaan.

De schadelijke effecten die het geheel van wetten tot gevolg heeft zijn zeer gedetailleerd opgenomen in het verslag over resolutie 71/5 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het heeft als titel ”De noodzaak om een einde te stellen aan de economische, commerciële en financiële blokkade opgelegd door de VS tegen Cuba”

De tekst klaagt aan dat deze politiek het grootste obstakel is voor het Nationaal Plan voor Economische en Sociale Ontwikkeling van het Land, en voor de algemene ontwikkeling van de economie. Het preciseert dat de blokkade van kracht blijft en wordt toegepast met alle strengheid, en dat ze gedurende 60 jaar de Cubaanse economie voor meer dan 822 miljard dollar schade heeft toegebracht, rekening houdend met de waardevermindering van de dollar tegenover het goud op de internationale markt. Ook afgemeten aan actuele prijzen heeft de blokkade aanzienlijke schade veroorzaakt: meer dan 130 miljard dollar. In de periode waarvoor het rapport is opgesteld werden nog bijkomende verliezen opgetekend van 4 miljard 305 miljoen dollar.

Volgens het document, dat de impact toont van de blokkade tussen april 2016 tot juni 2017, blijft die politiek het grootste obstakel voor de ontwikkeling van de Cubaanse economie en de volledige realisatie van alle mensenrechten voor de Cubanen. De verstrenging van de blokkade schaadt niet enkel de Cubaanse bevolking, maar ook de inwoners en ondernemingen van de VS. Dit omdat hun mogelijkheden om handel te drijven met personen en bedrijven in Cuba en het grondwettelijke recht om vrij te reizen van en naar Cuba nog sterker ingeperkt werden.

Het “Presidentiele Memorandum van Nationale Veiligheid over de verstrenging van het beleid van de Verenigde Staten tegenover Cuba”, door President Donald Trump ondertekend op 16 juni ll., heeft als belangrijkste uitgangspunt de blokkade te intensiveren. Het verslag beoordeelt dat de toename van de agressieve retoriek tegen Cuba en de aangekondigde maatregelen wantrouwen en onzekerheid veroorzaken bij de financiële instellingen en bij VS leveranciers omdat ze het risico lopen beboet te worden.

De financiële en extraterritoriale dimensies van de wet worden gehandhaafd door het opleggen van boetes aan buitenlandse bedrijven die commerciële relaties onderhouden met Cuba, en door de weigering van banken en internationale financiële instellingen om financiële transacties uit te voeren met het eiland uit angst voor boetes.

Het memorandum vraagt de opheffing van de blokkade, die gezien wordt als een systeem van zeer zware, onrechtvaardige en volgehouden unilaterale sancties nooit eerder opgellegd tegen eender welk land. Er wordt aan herinnerd dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zich al 25 opeenvolgende keren met een overweldigende meerderheid uitgesproken heeft voor de opheffing van de blokkade.

De Regering van de VS moet, geheel eenzijdig en onvoorwaardelijk, de blokkade tegen Cuba opheffen, in overeenstemming met de overweldigende en aanhoudende eis van de internationale gemeenschap en ook volgens de mening van een grote meerderheid van mensen uit alle lagen van de bevolking uit de VS.

Het verslag dat Cuba elk jaar opstelt over de impact van de economische, financiële en economische blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba is hieronder te downloaden

• In het Spaans PDF- español (846 KB)

• In het Engels PDF- inglés (946 KB)

Cubadebate

Vertaling: Rudy Sohier