Cubaanse communistische partij kiest nieuwe leiding

Het zevende partijcongres werd gisteren (19 april 2016) afgesloten met de verkiezing van de leden van het Centraal Comité en van het Politiek Bureau. Fidel Castro, de historische leider van de Cubaanse revolutie, sprak de congresleden kort toe.

Na de goedkeuring van de slotresoluties werd het nieuw verkozen Centraal Comité en Politiek Bureau voorgesteld. 991 afgevaardigden brachten een geldige stem uit, en alle voorgedragen kandidaten werden telkens met bijna 100 % verkozen.

Het Centraal Comité telt 142 leden, waaronder verantwoordelijken van belangrijke organisaties zoals de Unie van de communistische jongeren (UJC) en de Comités voor de verdediging van de revolutie (CDR). Klik hier voor een overzicht.

Het politiek bureau telt 17 leden, waaronder vijf nieuwe gezichten. Onder de zeventien leden zijn er vier vrouwen en vijf niet-blanken. In dit hoogste politieke orgaan zetelen naast ministers en militairen ook de leiders van de vakbond en van de vrouwenorganisatie. Een kort overzicht:

 1. Raúl Castro Ruz, eerste secretaris van het Centraal Comité en voorzitter van de Staats- en Ministerraad
 2. José R. Machado Ventura, tweede secretaris van het Centraal Comité en vicevoorzitter van de Staats- en Ministerraad
 3. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, eerste vicevoorzitter van de Staats- en Ministerraad
 4. Esteban Lazo Hernández, voorzitter van de Nationale Vergadering van de Volksmacht (nationaal parlement)
 5. Ramiro Valdés Menéndez, vicevoorzitter van de Staats- en Ministerraad
 6. Salvador Valdés Mesa, vicevoorzitter van de Staatsraad
 7. Leopoldo Cintra Frías, minister van Defensie (Revolutionaire Strijdkrachten)
 8. Bruno Rodríguez Parrilla, minister van Buitenlandse Betrekkingen
 9. Marino Murillo Jorge, vicevoorzitter van de Ministerraad en minister van Economie en Planning
 10. Mercedes López Acea, eerste secretaris van het provinciaal comité van de partij in Havana en vicevoorzitter van de Staatsraad
 11. Álvaro López Miera, viceminister eerste chef van de generale staf
 12. Ramón Espinosa Martín, viceminister van het ministerie van defensie (MINFAR)
 13. Ulises Guilarte de Nacimiento, secretaris-generaal van de Centrale van de Cubaanse Arbeiders (CTC)
 14. Roberto Morales Ojeda, minister van Volksgezondheid
 15. Miriam Nicado García, rector van de Universiteit voor Informaticawetenschappen
 16. Teresa Amarelle Boué, secretaris-generaal van de Federatie van Cubaanse vrouwen (FMC)
 17. Marta Ayala Ávila, vice-directeur-generaal van het Centrum voor Genetica en Biotechnologie

Deze mensen zijn de hoogste partijverantwoordelijken, en ze moeten er o.a. over waken dat de congresbesluiten worden uitgevoerd.

Op het einde van het congres nam Fidel Castro kort het woord. Hij  wees o.a. op de grote problemen waarvoor de mensheid een oplossing moet vinden - zoals de oorlogsdreiging, het voeden van miljarden mensen en het klimaat - en sprak zijn vertrouwen uit in het Cubaanse volk om "er voor te gaan en te verbeteren wat we moeten verbeteren". Het congres gaf hem een minutenlange, staande ovatie.