Cubaanse Dr. Javier Maqueira: “Een vakbondslokaal dankzij jullie paascampagne”

De opbrengst van de paascampagne voor Cuba gaat dit jaar naar de Cubaanse gezondheidsvakbond SNTS in de provincie Pinar del Río, voor het inrichten van een vormingslokaal. Dr. Javier Maqueira Carbó is er de algemene secretaris. Hij stuurde verschillende mailtjes om Geneeskunde voor de Derde Wereld en Initiatief Cuba Socialista te bedanken voor de 7.500 euro die we doorstortten, en om ons op de hoogte te houden van hun plannen.

“Wat een goed nieuws dat we al kunnen beginnen met het project dat we zo hard nodig hebben!” schrijft Dr. Javier Maqueira Carbó. “Het plan voor onze 'multipurpose'-zaal [zaal voor verschillend gebruik] is al uitgetekend. Een eigen lokaal hebben zal een heel verschil zijn voor onze vakbond, want nu moeten we telkens op een ander gaan lokalen vragen of huren. Wat we willen aankopen: bureaus, stoelen, computers, een projector, een tv, een dvd-speler en airco. Dat zal onze vormingsmogelijkheden nogal verbeteren!”
In het bijgevoegde projectdossier lezen we dat het vormingslokaal ten goede zal komen aan het provinciaal comité, de 14 gemeentelijke comités en de vele basisorganen van de gezondheidsvakbond. In totaal zullen zo'n 3000 vakbondsmensen hiervan kunnen genieten, en onrechtstreeks ook de 32.000 leden die de SNTS in Pinar del Río telt.
Men voorziet dat er 15 à 20 activiteiten per maand zullen plaatsvinden, in verschillende zaaltjes: ontvangstruimte, vergaderzaal, conferentiezaal, kantoor en fotokopielokaaltje. Het bestaande vakbondsgebouwtje – symbolisch gelegen in de Calle 1ro de Mayo, de 1 Meistraat - zal hiervoor grondig moeten gerepareerd en uitgerust worden. Ook vorming is in het project voorzien, om de syndicalisten vertrouwd te maken met de nieuwe technologieën.
“In deze periode zijn we druk bezig met de gemeentelijke vergaderingen van onze vakbond, om in november het provinciaal congres van de SNTS in Pinar del Río te kunnen houden”, vertelt Dr. Maqueira nog. “Op deze bijeenkomsten discuteren we over alle problemen van de gezondheidswerkers.”
De vakbondssecretaris plaatst onze internationale hulp ook in het perspectief van de economische crisis: “De wereldwijde economische crisis treft de Cubanen hard, en we zijn erg afhankelijk van zachte leningen en de solidaire hulp van vrienden. Maar we doen hier zelf ook enorme inspanningen om te besparen op het weinige dat we hebben, en om het rationeel te gebruiken.”