Cubaanse huurlingen voor Oekraïne?

Cuba heeft een vastberaden en duidelijk historisch standpunt tegen het inzetten van huurlingen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een netwerk van mensensmokkel ontdekt dat vanuit Rusland opereert om Cubaanse burgers daar, en zelfs in Cuba, op te nemen in de strijdkrachten die betrokken zijn bij de oorlog in Oekraïne. Het ministerie is dit netwerk aan het neutraliseren en ontmantelen. Dergelijke pogingen zijn geneutraliseerd en personen die betrokken zijn bij deze activiteiten worden strafrechtelijk vervolgd.

De vijanden van Cuba verspreiden verdraaide informatie om het imago van het land aan te tasten en het af te schilderen als medeplichtig aan deze acties.

Cuba heeft een vastberaden en duidelijk historisch standpunt tegen het inzetten van huurlingen. Het land speelt een actieve rol in de Verenigde Naties in het afwijzen van deze praktijk en nam verschillende initiatieven die in dit forum zijn goedgekeurd.

De Cubaanse staat hanteert een nultolerantiebeleid voor ernstige misdrijven als mensenhandel, mensensmokkel en huurlingenhandel. Degenen die deze misdrijven plegen, krijgen een gevangenisstraf van 30 jaar of levenslang.

Na een onderzoek hebben 17 personen hun betrokkenheid bij mensensmokkel voor militaire rekrutering toegegeven.

De bewijslast wordt opgebouwd uit hun verklaringen, berichtenverkeer en netwerken en er is vastgesteld dat drie van hen direct verbonden zijn met de coördinatie van een groep die zou worden opgenomen in de oorlog in Oekraïne.

De rest werd gerekruteerd in ruil voor beloften van materiële voordelen zoals lonen, migratiedocumenten, vliegtickets en een verblijf in het buitenland.

Cuba maakt geen deel uit van de oorlog in Oekraïne. Het treedt op en zal krachtdadig optreden tegen eenieder die vanaf het nationale grondgebied deelneemt aan enige vorm van mensenhandel met het oog op rekrutering of huurlingenhandel voor Cubaanse burgers om wapens te gebruiken tegen welk land dan ook.