Cubaanse medische brigades brengen hulp naar de door de aardbeving getroffen gebieden in Turkije

Cubaanse gezondheidswerkers op een open missie in Turkije verlenen eerstelijnsgezondheidszorg aan en voeren operaties uit bij inwoners van de door aardbevingen getroffen gebieden in het land.

Sinds hun aankomst in Turkije hebben 32 Cubaanse gezondheidswerkers van de Henry Reeve International Medical Brigade essentiële zorg verleend in delen van het land die door de twee zware aardbevingen van 6 februari zijn getroffen. Tussen 12 en 19 februari hadden de gezondheidswerkers meer dan 260 patiënten behandeld, waarbij alles werd verstrekt van primaire gezondheidszorg tot intensive care en kinderchirurgie. Volgens de Cubaanse ambassade in Turkije hebben Cubaanse gezondheidswerkers op 19 februari 13 zware operaties uitgevoerd, waarvan 4 pediatrische.

De gezondheidszorg in Turkije wordt nog steeds belemmerd door de extreme schade die de aardbevingen hebben veroorzaakt, de niet aflatende druk op de bestaande gezondheidsdiensten en de kou. In deze omstandigheden zijn de bijdragen van lokale en internationale medische vrijwilligers van onschatbare waarde. Dit geldt niet alleen voor chirurgische of intensieve zorg, maar ook voor de eerstelijnsgezondheidszorg.

Dr. Abel Aguilar Rodríguez, een van de artsen die momenteel in Turkije werken, heeft in een rapport aan het ministerie van Volksgezondheid van Cuba gereflecteerd op de eerstelijnszorg die is verleend aan mensen die ontheemd zijn geraakt of anders zijn getroffen door de aardbevingen in de regio Kahramanmaraş. Volgens zijn rapport hield een multidisciplinair team van Cubaanse gezondheidswerkers zich bezig met het soort veldwerk dat zij van huis uit heel goed kennen, om ervoor te zorgen dat iedereen toegang had tot de gezondheidszorg die zij nodig hadden.

"We voelden ons zeer geliefd door de mensen, ook al wisten ze eerst niet wie we waren. De meeste mensen die we bereikten waren boeren en ouderen", aldus Dr. Aguilar Rodríguez in zijn verslag.

Het merendeel van het Cubaanse medische team in Turkije heeft eerdere ervaring met internationaal solidariteitswerk. Volgens het ministerie van Volksgezondheid was 69 procent van de gezondheidswerkers die bij de open missie in Turkije waren gedetacheerd, eerder naar andere landen gereisd om gezondheidszorg te verlenen. Dit heeft hen voorbereid op de taal- en organisatieverschillen die zij tijdens hun huidige missie zouden kunnen tegenkomen.

Volgens dr. Ruber Ortiz Legra, een specialist in algemene geneeskunde die eerder deelnam aan de hulpverlening van COVID-19 in Azerbeidzjan, zijn dergelijke ervaringen van onschatbare waarde bij het aansturen van de missie in Turkije en zorgen ze ervoor dat Cuba en zijn gezondheidsbrigades opnieuw worden erkend als dragers van internationale solidariteit.

Bron: Peoples Dispatch