Cubaanse vakbondsdelegatie te gast bij HORVAL

Sinds 2011 heeft ABVV Horval (horeca, voeding en groene sectoren) intern verschillende internationale samenwerkingsprojecten ontwikkeld. ABVV Horval werk in dit kader met verschillende ngo's: ISVI, de internationale vzw van het ABVV, FOS en SOLSOC. Een van de meest symbolische projecten is ongetwijfeld het project in Cuba.Dat project wordt gedeeltelijk gefinancierd met de middelen die ter beschikking worden gesteld van het Sociaal Fonds van de Voedingsnijverheid via de cao Internationale Samenwerking.

De steun van het Fonds wordt opgebouwd rond 2 pijlers: vorming voor werknemers en hun vertegenwoordigers over verschillende aspecten zoals technische kennis, preventie, rechten en collectieve onderhandeling, en een economisch luik, dat in het geval van Cuba, bestaat uit het verbeteren van de tuinbouwproductie en de veeteelt evenals de verwerking en de opslag voor de voedselbevoorrading van de werknemers en hun familie.

In het kader van een internationale uitwisseling waren er van 9 tot 15 september 3 Cubaanse afgevaardigden in België. Ze hebben enkele gewesten aangedaan en bedrijfsbezoeken afgelegd. De laatste dag was er een ontmoeting in Brussel met afgevaardigden van HORVAL. Cubanismo.be en de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba waren ook aanwezig.

De Cubaanse delegatie gaf een presentatie over de vakbondswerking, de impact van de VS-blokkade en de discussie over de nieuwe grondwet, gevolgd door een vragenronde. Volgend jaar viert de Cubaanse vakbond, de CTC, zijn 80e verjaardag en houdt hij zijn 21e congres.