Cubaanse werknemers hebben het woord

Cubaanse vakbond viert zijn 80e verjaardag en 21e congres: koopkracht en werking staan centraal

In de afgelopen maanden stond de nieuwe grondwet vooraan op de politieke en sociale agenda van het eiland. De volgende fase bestaat in het opstellen van uitvoeringswetten (bv. over de verkiezingen). Van 20 tot 24 april vindt in Havana een andere belangrijke gebeurtenis plaats: het 21e congres van de vakbond, onder het moto “Eenheid, inzet en overwinning”. In de aanloop daarvan hebben miljoenen mensen het vakbondswerk en de uitdagingen voor de werknemers intensief besproken.


De Cubaanse vakbondskoepel CTC (Central de Trabajadores de Cuba) werd opgericht in 1939, overkoepelt 18 sectorale vakbonden en telt bijna 3 miljoen leden, goed voor 96% van alle werknemers. De vakbond wil de werkers organiseren, opleiden, mobiliseren, verdedigen en vertegenwoordigen, om een duurzame, welvarende, socialistische maatschappij te helpen realiseren. De arbeidersklasse vormt sinds 1959 de ruggengraat van de revolutie.

Om de vijf jaar is er een nationaal congres, dat een balans opmaakt van de afgelopen jaren, een nieuw bestuur kiest en de bakens voor de komende vijf jaar uitzet. 1200 afgevaardigden – uit alle sectoren en diverse bedrijfsvormen (staatsbedrijven, coöperaties, privébedrijven, zelfstandigen) – en ongeveer 50 buitenlandse waarnemers uit 16 landen en 30 vakbondsorganisaties nemen aan het congres deel.

 

Programma

Op de eerste dag staan er drie conferenties op de agenda: de actualisering van het sociaal-economisch model, de beleidsmaatregelen met een weerslag op de arbeidswereld, en de economische situatie en de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten op het vlak van de tewerkstelling en de lonen.

De volgende dag gaan de afgevaardigden in gesprek met de hoogste leiders van de ministeries en diverse instellingen over de voorstellen die in de voorbereidingen van het congres zijn gedaan.

De derde dag verdelen de afgevaardigden zich over vijf commissies, waarin de volgende thema’s aan bod komen: de vakbondswerking, de bijdrage van de werknemers aan een efficiënte economie, de rol van de vakbond om zijn prioriteiten waar te maken, de uitdagingen voor de vakbond ten aanzien van de veranderende arbeidsmarkt en toenemende diversiteit van de bedrijven, het politieke en ideologische werk en de acties om het vakbondswerk te verbeteren, de vertegenwoordiging en de verdediging van de rechten van werknemers, het overleg met werkgevers.

De voorlaatste dag komen de buitenlandse gasten aan bod en worden de statuten en de kandidaten voor de Nationale Raad (het hoogste orgaan van de CTC) besproken en goedgekeurd.

Op de slotdag worden het congresrapport en de commissieverslagen goedgekeurd en de nieuwe Nationale Raad en zijn uitvoerend Secretariaat voorgesteld.

 

Voorbereidingen: het woord aan de basis

De voorbereidingen van het congres begonnen enkele maanden geleden, met de verspreiding van de oproep en de congresteksten. Ze werden in meer dan 85.000 werkplekken besproken, waaraan 92% van de werknemers deelnamen. Het was voor elke vakbondsafdeling ook de gelegenheid om de balans op te maken en de mandaten te hernieuwen.

Op die duizenden bijeenkomsten werden meer dan 120.000 meningen, bijna 185.000 vragen en opmerkingen en ongeveer 155.000 voorstellen genoteerd. De meeste vragen en opmerkingen gingen over de economie (en daarbij vooral over het loon en het pensioen) en over de verbetering van het vakbondswerk. De meeste kritieken sloegen op de tekortkomingen op het gebied van de koopkracht, premies, deelname en inspraak van de werknemers, en op de verbeterpunten van het vakbondswerk, bv. het toezicht op de correcte uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomsten, de naleving van de arbeidswetgeving en een gebrek aan strijdbaarheid om problemen aan te pakken.

De volgende nationale afspraak van de Cubaanse werknemers volgt op 1 mei, wanneer miljoenen van hen hun engagement zullen tonen.

Meer achtergrondinformatie over de Cubaanse vakbond vind je in ons boekje “Cuba, met syndicale groeten”.