Cubanismo in actie tegen de blokkade op de Gensche Fieste

Op donderdag 20 en zondag 23 juli waren Gentse ICS-ers ofte ‘Cubanistas’ in de weer om het publiek te informeren over de nog steeds verder durende blokkade tegen Cuba. Aan Pole-Pole, een festival dat zich sinds jaar en dag laat sponsoren door Bacardí, het VS-bedrijf dat het allerfelst de blokkade verdedigt en ooit zelfs de advocaten die de strenge blokkadewetten schreven op hun payroll had staan, brachten we een bezoek. Met onze bierkaartjes vormden we donderdag een aanleiding voor gesprekjes met de aanwezigen die vaak geen enkel benul hadden van de nefaste vijandige houding die deze rumproducent heeft t.a.v. het eiland. Velen bedankten ons voor de info en zouden hun drinkgedrag aanpassen, beloofden ze. We voegden zelf na afloop de daad bij het woord aan het Havana Club kraam aan de ‘schaapsstal’.

Zondag riepen we de mensen op – aan onze stand in de Bibliotheekstraat- om onze petitie tegen Fortis en ING te ondertekenen. Die banken ondersteunen immers actief de blokkade tegen Cuba door elke storting naar het eiland en zelfs naar solidariteitsgroepen in de EU, tegen te houden. Meer dan vijftig mensen tekenden graag in de weinige droge uren die zondagmiddag ons bood.

Wil je er bij zijn bij de volgende (plezante) acties van Cubanismo-Gent. Stuur een mailtje naar icsgent@cubanismo.net