Cubanismo.be veroordeelt de sancties die de EU aan Venezuela oplegt

De 28 EU-ambassadeurs keurden op 8 november 2017 sancties tegen Venezuela goed. Die sancties voorzien in een zwarte lijst van personen of organisaties, verenigingen en partijen die gestraft worden voor hun betrokkenheid bij wat de EU als onderdrukking van de oppositie beschouwt. Daarnaast wordt er ook een wapenembargo ingesteld. Op die zwarte lijst staan leidt tot een bevriezing van tegoeden in de EU en voor de betrokkenen tot een visumverbod voor de Europese Unie. De EU is ook van plan om, afhankelijk van wat zij als een goede evolutie van de situatie in december beschouwt, er ook personen aan toe te voegen die met de regering zijn verbonden. Volgens de EU zouden de sancties het politieke doel hebben om de Venezolaanse regering aan de onderhandelingstafel met de oppositie te krijgen en er zo aan bij te dragen om uit de huidige politieke crisis te geraken.

Daarmee treedt de EU in de voetsporen van de Verenigde Staten die op 9 november een nieuwe golf sancties tegen Venezuela aankondigden.
De door de EU besliste sancties komen amper enkele weken nadat het Europese Parlement de Sacharovprijs (die individuen of groepen belonen die zich inspannen om mensenrechten en fundamentele vrijheden te verdedigen) aan de Venezolaanse oppositie toekende.

Cubanismo.be veroordeelt de sancties van de EU en begrijpt niet waarom een land moet gestraft worden omdat het via dialoog een uitweg uit de crisis zoekt? De Europese Unie slaagt er wel een wapenembargo tegen Venezuela uit te vaardigen, maar niet tegen Saudi-Arabië. Waar zit hier de logica?

De EU beweert dat ze door Venezuela te straffen de regering ertoe wil bewegen met de oppositie in dialoog te treden. Maar de regering en een deel van de oppositie zijn al gedurende verschillende weken van plan om een ontmoeting in Costa Rica te houden om de dialoog te beginnen, ze hadden daarvoor geen sancties nodig. 

Cubanismo.be betreurt het de de EU de mening van duizenden Venezolanen bestraft. De partij van de regering Maduro won de voorbije regionale verkiezingen in november en toont op die manier aan dat er nog steeds een groot deel van de bevolking haar regering steunt. 

  • Wij zien die sancties als een inmenging die de politieke spanningen in Venezuela aanscherpen en het geweld in de kaart spelen. 
  • We eisen dat de EU het democratisch proces en de instellingen van Venezuela respecteert. 
  • Vanuit een oprechte bezorgdheid voor het welzijn van de bevolking eisen wij dat de EU druk uitoefent op de financiële instellingen zodat de afbetaling van de buitenlandse schuld van Venezuela op een voordelige manier zou worden heronderhandeld. Door de door de Verenigde Staten opgelegde economische sancties dreigt Venezuela zijn schulden niet te kunnen afbetalen. Dit kan een kwestie van dagen zijn. 
  • We vrezen een Grieks scenario: een al zwaar door de crisis getroffen bevolking die in de armoede dreigt weg te zinken. Maar misschien is dat de uiteindelijke bedoeling?

15 november 2017, Brussel, Cubanismo.be, Solidariteit met Cuba en Venezuela