De gemeenteraad van NYC stemt een resolutie tegen de VS-blokkade van Cuba

De stemming in de New Yorkse gemeenteraad kwam er in de aanloop naar een actieweekend waarin Joe Biden wordt opgeroepen Cuba van de lijst van 'State Sponsors of Terrorism' te halen.

De gemeenteraad van New York heeft op 22 juni een resolutie (Res #0285-A) aangenomen van gemeenteraadslid Charles Barron waarin wordt opgeroepen een einde te maken aan de politieke en economische blokkade van Cuba door de VS. De resolutie is een beslissende stap in het initiatief om een einde te maken aan de door de VS geleide blokkade en Cuba te verwijderen van de lijst van Staatsponsor van Terrorisme, een aanduiding die sinds de start ervan in 1982 ongegrond en wreed is gebleken. Van Washington D.C. tot Chicago, Illinois, zijn er door het hele land resoluties aangenomen die de volgende stap zijn in het beëindigen van het 63 jaar oude sanctiebeleid tegen Cuba.

De resolutie wijst op het negatieve effect van de meer dan 60 jaar durende sancties en de verschuiving in de publieke opinie ten opzichte van onze eilandburen en stelt: "De VS heeft, in de hoop Cuba te isoleren en het Cubaanse volk uit te hongeren tot rebellie, een economische blokkade, of embargo, tegen Cuba gehandhaafd, dat voor het eerst werd opgelegd in 1960 tijdens de regering Eisenhower en dat het langste economische embargo in de geschiedenis is.... Sinds 1992 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) elk jaar een resolutie aangenomen waarin het embargo een schending van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht wordt genoemd". Deze resoluties stellen niet alleen de plaatsing van Cuba op de lijst van "State Sponsor of Terrorism" (SSoT) aan de kaak, maar erkent ook dat de Amerikaanse blokkade een wrede straf is die het Cubaanse volk blijft kwetsen.

 

Het aannemen van Resolutie 0258 opent de mogelijkheid tot dialoog

De intentie van Resolutie 0258-A is de kloof tussen mensen en instellingen van beide landen te overbruggen, een uitwisseling van essentiële benodigdheden, kennis en culturele ideeën mogelijk emaken, wat leidt tot samenwerking. "Het opheffen van zowel het Cubaanse embargo als het reisverbod zou van groot voordeel zijn voor de VS en Cuba, in het bijzonder op het gebied van medisch en biotechnologisch onderzoek, economische mogelijkheden, onderwijs, gezondheidszorg, kunst, muziek, sport en toerisme... New York City (NYC) zou veel voordeel hebben van het herstel van de handel met Cuba, zowel door de export van producten en diensten naar dit buurland met meer dan 11 miljoen inwoners als door de import van Cubaanse producten die nuttig zijn voor NYC, zoals levensreddende medicijnen...".

Een permanente dialoog tussen de Verenigde Staten en Cuba is niet alleen mogelijk, maar zelfs essentieel. De VS vrezen een uitwisseling van ideeën omdat deze de 63 jaar oude sanctiecampagne zou kunnen ondermijnen, een wurggreep die de VS hebben gebruikt om de politieke koers van Cuba sinds de revolutie van 1959 te veroordelen. De VS- bevolking kan profiteren van de Cubaanse medische kennis op het gebied van longkanker en diabetesonderzoek, maar kan ook politieke inspiratie putten uit het politieke systeem van Cuba, kijkend naar hun vooruitgang op het gebied van LGBTQ-rechten door het aannemen van de gezinswet van 2021. Voor Cuba zou het openstellen van de betrekkingen betekenen dat het toegang krijgt tot essentiële medische apparatuur die momenteel ontoegankelijk is vanwege de blokkade, evenals belangrijke industriële apparatuur voor het ontwikkelen van infrastructuur om goed voor zijn burgers te kunnen zorgen.

#OFFTHELIST: Cuba is geen staatsponsor van terrorisme!

Resolutie 0285-A van NYC kadert in de nationale campagne om Cuba te verwijderen van de lijst van Staatsponsor van Terrorisme. In het weekend van 24-25 juni organiseerde het National Network on Cuba (NNOC) een actie om van de regering Biden te eisen dat ze Cuba van de lijst van Staatssponsoren van Terrorisme halen. NNOC werkt samen met CODEPINK , IFCO Pastors for Peace, de Partij voor Socialisme en Bevrijding, New Jersey-New York Cuba Si Coalition, Claudia Jones School for Political Education, het People's Forum, Amazon Labor Union (ALU) Canadian Network on Cuba, en Puentes de Amor en hield een betoging op 25 juni in Washington DC.

 

Peoples Dispatch