De Mexicaanse Senaat roept de VS op een einde te maken aan de blokkade van Cuba...

De Mexicaanse Senaat riep op 18 november de Amerikaanse regering op om een einde te maken aan de economische, commerciële en financiële blokkade die zij al meer dan 50 jaar tegen Cuba heeft ingesteld.

De Eerste Kamer van het Mexicaanse parlement stelt dat economische sancties Cuba hebben belet om medische basisvoorraden in te voeren ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.

Senator Eduardo Ramirez vermeldt dat de verliezen voor de Cubaanse economie alleen al  tussen 2018 en 2019 ongeveer 4,34 miljard dollar bedroegen, terwijl beperkingen de Cubaanse regering verhinderden medische basisvoorraden en geneesmiddelen te importeren om de pandemie aan te pakken.

Bovendien drong Ramirez er bij het secretariaat van Buitenlandse Zaken op aan om ruimte te creëren voor dialoog en onderhandelingen, zodat de economische sancties die aan de Bolivariaanse Republiek Venezuela zijn opgelegd, worden heroverwogen.

Hij verwelkomde ook de verkiezingen van 18 oktober in Bolivia en verheugt zich erover dat de Boliviaanse burgers het juridische en institutionele leven opnieuw in een democratische sfeer willen brengen.

Evernote