De Top van de Volkeren versus de Top van de Uitsluiting

Vandaag begint in Los Angeles de IXe Top van de Amerika's, of de Top van de Uitsluiting zoals Cuba hem noemt. Maar er is ook de Top van de Volkeren en voor democratie.

De Verenigde Staten zijn opnieuw gastland voor het conclaaf, dat voor het eerst werd gehouden in Miami in 1994. Maar het gastheerschap is hun een beetje te veel geworden. Ze hebben voor "hun top" niet alleen te lang gewacht om de uitnodigingen te versturen of elke degelijke organisatie in de war gestuurd. In plaats van zich te concentreren op het bespreken van de echte problemen van de regio met alle betrokkenen, besloten ze de sluier van "democratie" op te trekken om uit te sluiten. Als gevolg daarvan hebben verschillende leiders laten weten het niet eens te zijn met het besluit, of hebben ze aangekondigd dat ze gewoon niet zullen deelnemen, zoals de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador.

Anderzijds zal op dezelfde dag de Top van de volkeren en voor democratie van start gaan.  Die kan echter niet rekenen op de instemming en de goede wil van de regering, en zij zal ook niet in grote zalen zoals de Top van de Amerika's plaatsvinden. Integendeel, afgelopen vrijdag brak een groep ultrarechtse groeperingen in een van de lokalen in waar het evenement wordt gecoördineerd, met het doel de ruimte met geweld te bezetten.

"We verdedigden onze ruimte een uur lang, tot de politie er aankwam. In plaats van hen tegen te houden, keek ze alleen maar toe en greep op geen enkele manier in. Meer nog, ze verhinderde dat we die extreemrechtse activisten eruit gooiden", vertelde Manolo de los Santos aan Granma in een exclusief interview. De los Santos is mededirecteur van The People's Forum, een van de VS-organisaties die de Top van de Volkeren helpen voorbereiden.

Hij zei dat deze aanval niet alleen gericht was tegen zijn ruimte, "maar ook tegen wat zij symboliseert, namelijk socialistische ideeën, het werk met gemeenschappen en de strijd van de arbeiders".

De los Santos vertelde de krant dat het organisatieteam met volle gemoedsrust doorgaat en dat zij uit verschillende delen van de wereld solidariteitsbetuigingen heeft ontvangen. "Dit soort aanvallen is een verschijnsel dat links vandaag de dag onder ogen moet zien", hekelde hij.

Wat de Top van de volkeren en voor democratie betreft, zei hij dat meer dan 225 groepen aanwezig zullen zijn om deel te nemen aan het officiële programma, dat panels en culturele activiteiten omvat.

"We zijn zeer gemotiveerd omdat we al meer dan duizend mensen hun aanwezigheid hebben bevestigd, terwijl er nog veel meer worden verwacht voor de betoging op 10 juni, die we de mars tegen de top van de uitsluiting hebben genoemd". Men mag niet vergeten dat deze mobilisatie zal plaatsvinden na veel onderhandelingen met de federale regering van Los Angeles, die aanvankelijk geen toelating wou geven.

Onder de politieke paraplu van de top zullen in de stad nog andere acties plaatsvinden in verband met de verdediging van het Amazonegebied, ten gunste van Cuba en Venezuela, van het recht op huisvesting en van migranten.

"Het belangrijkste voor ons bij de organisatie van de Top van de volkeren is te breken met dit beleid van uitsluiting, om een grotere sociale cohesie te bereiken van de volksbewegingen, vakbonden en de volkeren die in ons werelddeel strijd voeren", aldus Manolo de los Santos.

Dit is een evenement dat, ondanks de verscheidenheid aan ideeën, zoveel mogelijk stemmen tracht te laten horen, zonder uitsluitingen op grond van politieke belangen; dat is het verschil tussen de ene top en de andere.

Bron: Milagros Pichardo, Granma, 6 juni 2022

 

Latijns-Amerika