Directrice van de haven van Mariel nodigt gouverneur van Florida uit na diens dreigementen tegen handel met Cuba

Na het dreigement van gouverneur Rick Scott om alle subsidies in te  trekken aan havens die akkoorden met Cuba zouden sluiten, heeft de directie van de nieuwe Cubaanse haven van Mariel hem uitgenodigd voor een bezoek.

« Niemand kan spreken over wat hij niet kent, zien is geloven. We nodigen Gouverneur Scott graag uit ons land te bezoeken om onze realiteit te leren kennen en zo zijn eigen oordeel te kunnen vormen”, zei Ana Teresa Igarza, directrice van de Speciale Ontwikkelingszone Mariel. Er is nog geen antwoord op de uitnodiging.

Op 23/01 zei Scott bij een bezoek aan Riviera Beach dat de havens van Florida geen zaken mogen doen met Cuba en bevestigde daarmee de wrede economische, financiële en commerciële blokkade tegen het eiland. Igarza was met een delegatie in Palm Beach o.a. om een memorandum van verstandhouding te ondertekenen tussen die haven in Florida en de Nationale Havenautoriteit van Cuba, maar dat kon niet doorgaan na de verklaring van Scott.

De verklaring zou niet bindend geweest zijn maar had wel een kader kunnen scheppen. Hoewel er dus geen officiële documenten werden ondertekend zegden beide partijen dat er toch vooruitgang is geboekt m.b.t. de samenwerking tussen firma’s uit Florida en Cuba. Manuel Manny Almira, directeur van de Palm Beach haven zei dat de oppositie van de gouverneur hem verraste: “ Ik ben erg ontgoocheld, normaal had de ondertekeningsplechtigheid hier en nu moeten doorgaan. Het zou historisch geweest zijn”

Almira die in Cuba is geboren, komt wellicht in de eerste week van februari naar het eiland. Hij zei nog dat de vriendschap tussen de havenambtenaren van beide landen bezegeld is. Igarza bevestigde dat de afwezigheid van het akkoord verdere samenwerking niet in de weg zal staan want beide partijen zijn daartoe bereid. Ondanks de verklaring van Scott werd de Cubaanse delegatie in alle steden warm ontvangen. “ Ik denk dat er elke dag meer mensen zijn die bewust worden dat het noodzakelijk is de blokkade tegen Cuba op te heffen en relaties aan te gaan met het buurland”

In de jaren ’50 was de haven van Palm Beach, tot de blokkade door de VS werd ingesteld, de belangrijkste handelsroute van en naar Cuba. De Cubaanse delegatie bezocht de havens van Houston, New Orleans, Tampa Bay en Virginia. Voorheen tekenden al vijf  VS-havens akkoorden met Cuba, zei Igarza nog. O.a. in de staten Texas en Virginia.

Jean Enright van de raad van beheer van de Palm-Beach haven vindt het daarom zeer vervelend dat zij geen akkoord mogen tekenen.

De haven van Everglades in Fort Lauderdale, Florida heeft intussen zijn commercieel akkoord met Cuba opgezegd na de dreiging van Scott. De beslissing werd bekend gemaakt daags na de aankomst van een lading houtskool uit Cuba, een eerste verkoop na 55 jaar blokkade.

De mandataris van de County of Broward, Chip La Marca zie dat na een vergadering met Stever Cernak, directeur van de Everglades haven, besloten werd het akkoord met Cuba dat sinds mei 2016 werd onderhandeld niet te ondertekenen.

De impact van de verklaring van Scott op de import uit Cuba is niet duidelijk. De handel die na 55 jaar blokkade hier en daar voorzichtige openingen toonde via presidentiele besluiten van Obama blijft uiterst kwetsbaar. Toch verhinderen de dreigementen van Scott andere staten niet om toch boten uit Cuba toe te laten. Wordt vervolgd …

Cubadebate