Een veilig Cubaans toerisme, garantie voor ontwikkeling

De veiligheid en de ontwikkeling van het Cubaanse toerisme, en de uitstekende gezondheidsomstandigheden in het land, o.a. door de beheersing van de pandemie, werden benadrukt tijdens de opening van de 40ste Internationale Toerismebeurs. President Miguel Diaz-Canel Bermudez knipte het lint door dat de officiële opening van het evenement markeerde. De leden van het Politiek bureau en Eerste minister Manuel Marrero Cruz waren ook aanwezig.

Marrero Cruz bedankte het corps diplomatique, de ministers van toerisme van Mexico, Venezuela en Argentinië, en touroperators, vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen, zakenlieden, journalisten en de andere aanwezigen voor hun vertrouwen in de bestemming Cuba.

De premier was verheugd over de massale deelname van 5.260 personen uit 53 landen, het hoogste aantal in de geschiedenis van dit evenement, een teken van vertrouwen in het herstel van de sector in onze archipel. Zeker gezien de ingewikkelde context waarin deze activiteit plaatsvindt als gevolg van de pesterijen tegen Cuba, die de ontwikkeling van een vitale sector voor de Cubaanse economie niet hebben kunnen stoppen. "De resultaten van het toerisme tonen aan dat Cuba stand zal blijven houden en zich zal blijven ontwikkelen, met de steun van een volk dat vertrouwen heeft in zijn Revolutie", benadrukte de regeringsleider, die eraan herinnerde dat de meest recente uitdrukking van deze steun de deelname van meer dan vijf miljoen Cubanen aan de parade van 1 mei was".

De minister deelde mee dat het TurNat-programma, het natuurtoerisme-evenement dat sinds 2000 in Cuba wordt gehouden en plaatsvindt in duurzame toeristische bestemmingen zoals Viñales, Las Terrazas, Ciénaga de Zapata, Topes de Collantes, Desembarco del Granma, Alejandro de Humboldt, Segundo Frente en andere, hervat werd. Deze keer zal het van 20 tot 25 september in de westelijke zone worden gehouden, om bij te dragen tot de promotie van Cuba als duurzame bestemming.

García Granda benadrukte de essentie van de verbintenissen die de Cubaanse toeristische sector als land is aangegaan, net als het potentieel van de rijke biodiversiteit die in de mariene en ecosystemen op het land.

"Het gaat er niet alleen om ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en deze te verzachten, maar ook om ons land en onze toeristische bestemmingen duurzamer, veerkrachtiger en concurrerentiëler te maken. De huidige uitdaging is groter dan de verwezenlijkingen sinds de openstelling van het internationale toerisme. Daarom bevestigen wij nogmaals dat, voor het Cubaanse toerisme, duurzaamheid betekent dat het bijdraagt tot de integrale ontwikkeling van het land, de werkgelegenheid doet toenemen, de levenskwaliteit van de bevolking verbetert, bijdraagt tot het behoud van het natuurlijk en cultureel erfgoed, dat het toegankelijk en inclusief is en aansluit bij het nieuwe plaatselijke ontwikkelingsbeleid en bij de nieuwe vormen van niet-overheidsbeheer"

Zones met wilde, ongerepte natuur zijn een belangrijke attractie geworden voor het wereldwijde toerisme. In Cuba worden ze almaar populairder. Maar of deze gebieden nu nieuw zijn of al tientallen jaren diensten verlenen, hun instandhouding is de enige manier om ze op termijn duurzaam te maken. Daarom worden in Cuba programma's opgezet om natuurgebieden te herstellen en in stand te houden. Een voorbeeld hiervan is het initiatief in het noordelijke deel van Ciego de Avila, met daarin het toeristisch centrum Jardines del Rey. Het doel is de erosie zoveel mogelijk te beperken en de natuurlijke rijkdommen te beschermen.

Een van de herstelwerkzaamheden is het aanplanten van inheemse planten, zowel voor de landschappen rond hotels als in de duingebieden, aldus Rolando Barroso, een milieuspecialist in de regio. Er worden ook inspanningen geleverd om invasieve soorten uit te roeien en te vervangen door andere inheemse soorten zoals zoete aardappelen en mate de costa, strandrijst en caletadruiven. Deze soorten hebben hoge overlevingskansen, vooral op de stranden van Las Coloradas, Larga, Flamenco en La Jaula, in Cayo Coco en in El Norte, in Paredón Grande.

Ondanks de huidige epidemiologische situatie als gevolg van Covid-19 gaan de acties in het kader van Tarea Vida (Levenstaak), een regeringsprogramma voor de bestrijding van de klimaatverandering, in de Jardines del Rey-archipel door, om de biodiversiteit  duurzaam te garanderen. Het behoud van duinen is eook belangrijk om het zand vast te houden. Zo zijn er houten loopbruggen op palen geplaatst van de hotels en "ranchones" (strandrestaurants) naar de baadzones om het wegzinken van deze natuurlijke heuvels te voorkomen.

In het geval van de "cayo" Paredón Grande, het meest kwetsbare gebied en het gebied waar met de ontwikkeling van hotels begonnen is, wordt naar alternatieven gezocht om de gevolgen voor de biodiversiteit te beperken, zoals de aanleg van een kwekerij van inheemse planten om beide zijden van de wegen te herbebossen en de al beschadigde bomen te vervangen. Het gebruik van inheemse vegetatie helpt de milieueffecten te verzachten van het bouwproces en gaat de effecten van de klimaatverandering tegen.