Eerste 50 kg noodhulp uit België bereikt Matanzas

Het nieuws van de brandramp in Matanzas kwam hard binnen bij de Cubaanse gemeenschap in België.
Onmiddelijk werden contacten gelegd om in actie te komen. De eerste donatie is intussen al ter plaatse.

De stichting ArDor cubano, die getrokken wordt door Arlenz Arean en Dora Bacot, en andere Cubaanse vrienden waaronder Lisette, Betty, Dafni en Rosita, en Rey van vzw Cuba-Soberana schoten in gang. Heel snel werd een eerste zending van 50 kg noodhulp verzameld, samen met de nodige fondsen om die te
kunnen versturen. De nood in Cuba is hoog. Door de misdadige blokkade van de VS zijn er tekorten op veel vlakken. Maar in noodsituaties groeit de solidariteit des te sterker.

Al snel con Dora naar Cuba vertrekken met 50 kg hoognodig medisch materiaal zoals pijnstillers en verzorgingsmateriaal voor brandwonden. Ze overhandigde een deel van de donatie in het provinciaal ziekenhuis Faustino Perez van Matanzas. Dat gebeurde in aanwezigheid van directrice Taymi Martinez Naranjo, de provinciale verantwoordelijke van de vrouwenorganisatie FMC en de Cubaanse minister van volksgezondheid, Dr. José Angel Portal Miranda. De minister gaat dagelijks langs bij de zwaar verbranden. Ook de belangrijkste organisaties van het middenveld, zoals de vrouwenorganisatie, volgen de situatie van de gewonden nauwgezet op, om hulp te kunnen bieden waar nodig.


Een ander deel van de medicatie, voor pediatrisch gebruik, werd overhandigd aan Dr José Hernandez, directeur van het kinderziekenhuis.
Hartelijk dank aan allen die een steentje bijdroegen om deze eerste zending mogelijk te maken.

Je kan nog steeds storten op reknr BE44 5230 8068 1645 van Globalize Solidarity met vermelding
‘Noodhulp M’ om deze actie te steunen.