Eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen

Op 27 november trokken 5,7 miljoen van de 8,3 miljoen stemgerechtigde Cubanen in 12 427 kieskringen naar 23 480 stembureaus. 68,5% van de kiezers maakte gebruik van zijn stemrecht. Er werden 89% geldige stemmen uitgebracht, tegen 5% blanco en 5,6% ongeldige.

In deze eerste ronde haalden 11 502 kandidaten meer dan 50% van de stemmen en zijn zo meteen verkozen; de andere mandaten zullen via een tweede ronde op 4 december worden toegekend. De helft van de verkozenen zijn herverkozen gemeenteraadslieden. Bijna 44% is vrouw, en jongeren zijn goed voor bijna 13%.

De verkiezingen vonden plaats in een economisch moeilijke periode, maar verliepen in alle rust en goed georganiseerd. Het ziet er wel naar uit dat de opkomst lager ligt dan ooit (onder Fidel lag de opkomst meestal rond de 90%), maar ze ligt nog een pak hoger dan in de rest van de regio, of boven die van bijvoorbeeld Frankrijk, waar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2020 slechts 45% van de kiezers naar het stemhokje ging.

In maart 2023 verkiezen de Cubanen hun nationaal parlement.